Home » Nieuws » 28 november Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

28 november Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

28 november Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging
Meenhuis

Koningsdag is een begrip in Ambacht. Het jaarlijkse evenement wat wordt georganiseerd door de Oranjevereniging Wilhelmina Juliana. Het bestuur komt maandelijks bijeen en een keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden waar alle leden welkom zijn. Zo ook dit jaar! 28 november, 20:30 uur Hervormd Jeugdcentrum.

Komende Ledenvergadering worden de nieuwe plannen voor 2020 gepresenteerd en draagt voorzitter Marlies Bol de hamer over aan Eyup Karso. Marlies heeft maar een jaar het voorzitterschap kunnen uitvoeren. Met pijn in haar hart neemt ze afscheid van De Oranjevereniging.

Marlies kwam in 2013 in het bestuur van de Oranjevereniging. Zij werd verantwoordelijk voor de communicatie en nam de aubade en het programmaboekje (wat een magazine werd) onder haar hoede.

Marlies kreeg aardig wat tegenslag te verduren op het gebied van gezondheid en het overlijden van haar zoon, maar ze bleef wel actief als bestuurslid. In 2018 toen Dirk Havenaar, die de voorzittersfunctie voor een tijdelijke periode op zich had genomen, aangaf te willen stoppen, nam Marlies de hamer over. Helaas heeft zij deze zomer moeten concluderen dat zij met teveel nawerkingen te kampen heeft van de behandelingen die zij de laatste jaren heeft moeten ondergaan en de tegenslag die haar is overkomen. Het viel haar zwaar om deze keuze te moeten maken omdat zij de Oranjevereniging een zeer warm hart toedraagt. “Ik moet de tijd nemen om rust te krijgen. In mijn hoofd en in mijn lijf, anders gaat het niet de goede kant met mij op.”

Marlies vindt het voortbestaan van de Oranjevereniging heel belangrijk. “Gelukkig hebben we een verjongt en enthousiast bestuur met een aantal bestuursleden die al wat jaartjes meedraaien voor de goede balans. Ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteiten van Eyup Karso als voorzitter en draag met een gerust hart 28 november de hamer over. “

Eyup Karso is geen onbekende voor de Oranjevereniging. Hij is, voordat hij in 2008 voor zijn werk bij de Rabobank naar het buitenland vertrok, al jaren lid van het bestuur van de Oranjevereniging. Tijdens zijn periode in het buitenland is hij bestuurslid gebleven, maar dan als member ad large.

Een aantal jaar geleden is het gezin teruggekeerd naar Nederland. De warme gevoelens voor de Oranjevereniging zijn gebleven. Het gezin is weer gesetteld en Eyup hoopt dat hij vanuit zijn ervaring en netwerk zijn steentje bij kan dragen aan de mooie doelstellingen van De Oranjevereniging.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.