Home » Nieuws » Action in De Schoof

Action in De Schoof

Action in De Schoof

Een lang gekoesterde wens van de winkeliers in winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht lijkt in vervulling te gaan: een publiekstrekker, die de gang naar dit winkelcentrum aantrekkelijker maakt en die tevens zorgt voor een stevige afname van de huidige leegstand.

Leegstand in De Schoof
Winkelcentrum De Schoof kampt al jaren met leegstand, die de laatste tijd alleen maar toenam. Naast de opkomst en toenemende concurrentie van internetwinkels, waardoor bekende winkelketens hun zaken in het winkelcentrum moesten sluiten, werd het ontbreken van een echte publiekstrekker in het middendeel van De Schoof steeds vaker genoemd als belangrijke oorzaak voor het teruglopen van het winkelend publiek. Eigenaar Bouwfonds en projectontwikkelaar Webscon hebben daarom het plan opgevat de Action naar De Schoof te halen.

Inpassen van de Action
Door een grote vestiging van de Action in De Schoof op een bepaalde manier in het winkelcentrum in te passen en met de bestaande winkels te gaan schuiven wordt een groot deel van de huidige leegstand opgeheven en zullen meer mensen De Schoof gaan bezoeken. Tijdens de, overigens slecht bezochte, inloopavond op maandag 11 juni was op plattegronden te zien, hoe het een en ander er uit gaat zien. De Action komt op de plek, waar nu de Jewel Store is gevestigd en waar eerder Van der Ven en de Marskramer waren gevestigd. De winkel neemt tevens de bestaande passage (De Noorderpromenade) voor deze winkels en het grootste deel van de bestaande winkels aan de overzijde in beslag. De bestaande dwarspassage halverwege de Willem de Zwijgerstraat (ingang noord) wordt doorgetrokken door de winkel, waar voorheen Mike’s Outlet zat, naar de andere hoofdpassage (De Zuiderpromenade).

Geen ‘rondje De Schoof’ meer
De gemeente, die eerder had aangegeven vooralsnog niet aan een dergelijk plan te zullen meewerken, heeft zich inmiddels geheel achter het plan geschaard. De winkeliers zijn enthousiast. Na deze eerste mega-verbouwing van het winkelcentrum, die in het derde kwartaal van dit jaar moet plaats vinden, gaat er nog meer gebeuren. Zo zijn er plannen om de Jumbo uit te breiden, diverse winkels te verplaatsen, meer horeca aan te trekken en ook het idee om De Schoof te overkappen is nog niet losgelaten. Een van de knelpunten bij de uitvoering van het project wordt gevormd door de parkeerruimte, die door de komst van de Action zal moeten worden uitgebreid. Het terrein, waar voorheen de ABN-AMRO-bank was gevestigd kan hier misschien een tijdelijke oplossing bieden.

De bezoekers van De Schoof reageren in eerste instantie nogal sceptisch. De een betwijfelt met name of het Actionpubliek wel het aangewezen publiek is voor de andere winkels in De Schoof. De ander is bang, dat het ontbreken van het ‘rondje De Schoof’ een negatieve uitwerking op het winkelgedrag van de Schoofbezoekers gaat hebben. Iedereen is het er overigens wel over eens, dat het goed is, dat er eindelijk wat gaat gebeuren. “Want zo als het nu gaat, kan het echt niet langer!”.

Tekst en foto: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.