Home » Nieuws » ADRA aanjager motievoorstel menstruatie-armoede

ADRA aanjager motievoorstel menstruatie-armoede

ADRA aanjager motievoorstel menstruatie-armoede

Het begon met een oproep. In de Brug van 23 juni jongstleden. Gemeenteraadslid Laura Kroes was op zoek naar meedenkers. Onder anderen op het gebied van armoede. Meity Bodenstaff- De Folter woont sinds twee jaar in Zwijndrecht en werkt bij ADRA Nederland. Een non-profitorganisatie die vecht tegen armoede en voor sociale en economische gelijkheid. De Zwijndrechtse trok haar stoute schoenen aan en mailde het raadslid. Vlak na de zomervakantie spraken ze elkaar aan de telefoon. Dit gesprek werd de aanjager van een motievoorstel en bracht menstruatie-armoede op het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Zwijndrecht telt ruim 44.000 inwoners. Bijna 6% leeft net boven of ver onder de armoedegrens. Voor menstruerende vrouwen uit deze doelgroep betekent dit (bijna) geen geld hebben voor maandverband of tampons. Terwijl het bloed blijft vloeien. Wat doe je dan? Het platform de Bovengrondse stelde deze vraag aan 170 vrouwen. Zij noemden wc-papier, tissues en oude lappen als alternatief. Daarnaast gaven sommigen aan minder snel van maandverband of tampons te wisselen. De vrouwen in het onderzoek die wel menstruatie-producten kochten, bezuinigden op andere basisbehoeften zoals groente, vlees en fruit.

Geen of een gebrek aan menstruatie-middelen betekent een beperking van bewegingsvrijheid. Er is immers altijd de angst voor doorlekken of vieze luchtjes. In sommige gevallen leidt dit tot school- of werkverzuim en het vermijden van sociale activiteiten. Meity Bodenstaff-De Folter: ’Het zijn waardevolle gegevens. Maar wat doen we ermee?’

In navolging op het eerste telefoongesprek begon de zoektocht naar draagvlak. Laura Kroes betrok haar nieuwe partijgenoot Patrick Stam bij de strijd tegen menstruatie-armoede in Zwijndrecht. Hij schreef een motie voor de begrotingsbespreking van 9 november. Twee partijen ondersteunden het voorstel menstruatie-armoede op te nemen in het lokale armoedebeleid. Laura: ‘De motie hangt nu boven de raad, zoals dat heet. Wethouder Tycho Jansen wil namelijk de evaluatie van een project bij de voedsel- en kledingbank afwachten. De wethouder verwacht dat het project naadloos aansluit bij het initiatief van GroenLinks.’

De motie staat daarom tijdelijk in de wacht. Patrick: ’Tijdens het intermezzo maken we een rondgang langs wijkcentra, scholen en andere maatschappelijke initiatieven. Zodat professionals signalen en zorgen kunnen delen, terwijl ervaringsdeskundigen hun verhaal mogen doen. De uitkomst van het onderzoek zorgt voor doelgerichte acties. De beste hulp, op de geschiktste plekken, voor de juiste doelgroep.’

Over menstruatie en armoede hangt een schaduw van taboe. Hierdoor ervaren de beoogde vrouwen en meisjes een dubbele portie aan schaamte. Hulp vragen voor menstruatie-armoede blijkt in de praktijk weerbarstig. Dat maakt menstruatie-armoede anders dan bijvoorbeeld energie-armoede. Daarom is het belangrijk dat in de integrale aanpak van armoede extra aandacht komt voor menstruatie-armoede. Het aanbieden van gratis maandverband en tampons in wijkcentra, op scholen en de voedsel- en kledingbank is een mooi begin. Een voorlichtingscampagne over menstruele gezondheid kan een aanvullende stap zijn.

ADRA Nederland voert momenteel de bewustwordingscampagne Bloedband. Waarin aandacht wordt besteed aan menstruatie-voorlichting en armoede. Op adra.nl/bloedband lees je hier meer over.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.