Afbeelding

Diverz is leuk en uitdagend

Algemeen

“Ik vind afscheid nemen een lastig ding”, zegt Ruud Jonkman voorzitter van de raad van toezicht (RvT) van Diverz, “zeker van zo’n leuke organisatie”, toch is het goed dat nu anderen met een frisse blik zullen kijken naar de wijze waarop Diverz vormgeeft aan haar verantwoordelijkheid als brede welzijnsorganisatie binnen Zwijndrecht”. Samen met Yvonne Zuidgeest, de directeur-bestuurder van Diverz evalueert hij de samenwerking, de ontwikkelingen en de uitdagingen waarvoor Diverz staat.

“Ja, ik heb als toezichthouder een prachttijd gehad”, vertelt Ruud, “trouwens die rol moet je wel passen. Je moet immers dondersgoed weten dat het niet om jou draait maar om de organisatie en het product waar Diverz voor staat. Ik zeg altijd tegen Yvonne, wij als raad van toezicht houden voldoende afstand van jou en je organisatie, maar toch zijn wij ook voldoende nabij”. “Ik kan het niet beter verwoorden”, neemt Yvonne het van Ruud over, “kritisch zijn naar elkaar, ideeën inbrengen, maar eerst en vooral sparringpartner zijn. Zo kreeg onze samenwerking vorm en om de luchtigheid en humor niet uit het oog te verliezen was er naast de zakelijkheid ruimte voor de menskant. Ik kijk uit naar eenzelfde soort van samenwerken met de twee nieuwe leden van de RvT”. 

In één adem schets Yvonne een aantal ontwikkelingen die het werkveld van Diverz zo dynamisch maken. “Er is de noodzaak wijken sterker te maken door de leefbaarheid en de kracht van gemeenschappelijk samenleven te bevorderen, maar kijk ook naar de jongeren die toekomstperspectief verlangen”, vertelt zij, “en wat dacht je van de behoefte aan taalontwikkeling zodat iedereen mee mag en kan doen. De komende jaren komt er heel wat op onze (lokale) samenleving af”, gaat zij verder, “denk aan de energieopgave, de culturele diversiteit, de vergrijzing en de groeiende woningnood”.

“Kan het uitdagender?”, reageert Ruud, “want juist midden in deze ontwikkelingen laat Diverz zich van haar beste kant zien met stevig en zichtbaar jongerenwerk en samenlevingsopbouw. Kijk bijvoorbeeld hoe onze professionals dagelijks in alle openheid hun werk uitvoeren”, gaat hij verder, “hoe zij aanspreekbaar zijn en verbinding zoeken, hoe zij bouwen aan sterke wijken en hoe zij de inwoners van Zwijndrecht bewust maken van hun verantwoordelijkheid en invloed op hun eigen leven en op hun buurt. Wij van Diverz zijn met recht de oren en de ogen van de wijk”.        

Ruud haalt vervolgens de relatie met de gemeente Zwijndrecht aan. “Ik ben zeer te spreken over de wijze waarop wij elkaar als partners telkens weer weten te vinden”, zegt hij, “het goede contact met wethouder Ronald de Meij, met name zijn flexibiliteit en vermogen mee te denken, is te prijzen. 

Zo is er de laatste jaren een mooi samenspel tussen de gemeente en Diverz ontstaan”, vertelt hij verder. “Diverz is in dat samenspel niet louter uitvoerder van beleid, integendeel zij voedt de gemeente met trends en signalen die zij oppikt, gewoon van straat of zelfs van achter de voordeur. Trends en signalen die worden gebruikt om gemeentelijk beleid op in te richten en af te stemmen. 

In vertrouwen en met begrip voor elkaar accepteren wij als partners dat veel dingen kunnen en sommige juist ook niet (niet verlangen van een rondje een vierkantje te maken). Dat laatste heeft onze relatie met de gemeente sterk en volwassen gemaakt”. 

Met het afscheid van Ruud Jonkman is er binnen de driehoofdige raad van toezicht van Diverz een vacature ontstaan voor twee nieuwe leden, ieder met een eigen aandachtsgebied. Heeft u een warm hart voor Diverz en haar werk of bent u betrokken bij Zwijndrecht en haar gemeenschap neem dan contact op met 078-6206060 of bekijk de vacature op
www.diverz.info.