Home » Nieuws » André Flach knipoogt naar ‘Het Haagsche’

André Flach knipoogt naar ‘Het Haagsche’

André Flach knipoogt naar ‘Het Haagsche’
Meenhuis

Onlangs werd de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd waarop de naam van André Flach, wethouder Economie en Financiën van de gemeente Hendrik Ido Ambacht, prijkt op een vierde plaats. Het is niet voor niets dat hij die plek inneemt, immers zijn persoon en zijn staat van dienst maken hem klaar voor op zijn minst een knipoog naar ‘Het Haagsche’. André Flach, oudste kind uit een ondernemersgezin van zes kinderen, vindt zichzelf een optimistisch mens. “Ik ben gedreven, resultaatgericht en nuchter”, vertelt hij, “en voor zover je dat van jezelf kan zeggen, ben ik ook bescheiden. Ik heb van huis uit meegekregen dat gewoon doen al gek genoeg is”.

André bezit een duidelijke visie en luistert graag naar dat wat leeft. Als het zijn rol in de politiek betreft zegt hij, “ik voel mijzelf een politiek bestuurder met een stijl die van nature verbindt. Ik neem een houding aan tegenstellingen met woorden te overbruggen”, vertelt hij. “Bijbels sluit dit mooi aan bij een tekstgedeelte uit de Romeinenbrief, houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen”.

Wij staan stil bij de waarschijnlijkheid dat zijn partij, de SGP, bij de komende Kamerverkiezingen een vierde zetel zal bemachtigen. André is daarin duidelijk, “het is zeer wel mogelijk ook al hangt dat deels van de opkomst af. Neemt niet weg dat steeds meer mensen onze partij zien als open en transparant en als standvastig en geloofwaardig in haar wijze van politiek bedrijven. Dat spreekt aan!”.

Samen nemen wij het verkiezingsprogramma van de SGP door. Drie uitgangspunten zijn daarin leidend, dat van het gezin, Nederland en leven in de breedste zin van het woord. “Het gezin als micro-samenleving verdient veel meer aandacht”, legt André uit, “de algemene tendens is dat qua beleid en te nemen maatregelen vooral keuzes worden gemaakt die betrekking hebben op carrièrekansen en arbeidsparticipatie. Wij beseffen onvoldoende dat een gezonde maatschappij staat of valt met bij het floreren van een gezond gezin. Te vaak en te snel wordt ingezet op het beëindigen van relaties, terwijl juist veel meer prioriteit gegeven moet worden aan het behouden daarvan. Betaald werk moet niet altijd de norm zijn. Het besef moet er komen dat het gezin het fundament van een gezonde samenleving is waarin zorg voor en omzien naar elkaar centraal staan. De SGP kiest voor de waarden van het leven met het gezin als anker. Ook een veilig en zorgzaam Nederland waar ouderen er toe doen is waar de SGP voor staat. Een Nederland dat zich openlijk afkeert van de radicale islam en de opgebouwde waarden van vrijheid van woord en geschrift koestert en verdedigt”.

Dan maken wij tenslotte een vergelijk tussen ‘Den Haag’ en de gemeente- en regiopolitiek van Hendrik Ido Ambacht en Drechtsteden. “Zo groot is het verschil niet”, vertelt André, “vergeet niet dat gemeenten al veel uitvoerende taken en verantwoordelijkheden over hebben gekregen vanuit ‘Het Haagsche’. Ik zou in de landelijke politiek met mijn expertise en ervaring uit de regio van meerwaarde kunnen zijn bij het verder stroomlijnen van ieders rol en inhoud op landelijk, regionaal en lokaal niveau”. Afsluitend zegt hij glimlachend, “Den Haag staat voor uitdaging en dynamiek maar Ambacht is voor mij uniek en heeft een bijzondere plaats in mijn hart”.

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.