Home » Nieuws » Beslissen vraagt moed!

Beslissen vraagt moed!

Beslissen vraagt moed!
Meenhuis

De Groninger Jos Huizinga, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en grote projecten bij de gemeente Zwijndrecht, presenteert zich in ons gesprek als de wethouder van de raad en daarmee als de wethouder die mensen een stem wil geven.

“Het is geen gemakkelijke opgave”, zegt hij als ik hem vrijwel direct confronteer met de ingezonden brieven en reacties rondom het definitieve plan van de herinrichting Veerplein en omgeving. “Ik begrijp het heel goed, immers wij spreken over ‘de ziel van Zwijndrecht’. Wij spreken over één van de mooiste locaties van Nederland en je bent bevoorrecht als dat deel uitmaakt van jouw gemeente en zeker ook als je daar woonachtig bent. Echter, wij spreken ook van een dossier waarover al vele jaren discussie is. Heel bewust is daarom in het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ het entreegebied Veerplein tot één van de belangrijkste speerpunten benoemd”.

In aanloop naar de raadsvergadering van 29 september a.s. legt Huizinga het nog een keer uit. “Ik ben door de raad gevraagd om als wethouder een plan te maken voor de ontwikkeling van het Veerplein en omgeving. De raad heeft daarvoor een kader gesteld dat uit vier punten bestaat. Kern van dat kader is het Veerplein tot een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied voor bezoekers, ondernemers en bewoners te maken. Daarnaast is binnen het plan gekozen voor een autoluw gebied, maar wel met de auto bereikbaar. Dat betekent dat op een aantal plekken (de wandelpromenade) de auto niet welkom is”.

“En waar knelt het nu?”, vraag ik hem. Huizinga legt uit, “vooropgesteld, het Veerplein en omgeving is van en voor alle Zwijndrechtenaren. Het is zoals gezegd een gebied voor ontspanning en ook om simpelweg te genieten van het uitzicht en van elkaar. Tegelijkertijd wonen aan het Veerplein en omgeving bewoners die de kwaliteit van hun voorzieningen, met name parkeervoorzieningen, gewaarborgd willen zien. Deze groep van bewoners zien zichzelf en hun belangen onvoldoende terug in het definitieve plan”. Huizinga is van mening dat hij en zijn projectmedewerkers alles hebben gedaan om naar de overwegingen van bewoners te luisteren en oplossingen aan te bieden onder andere laad- en lospunten en vergunningen voor hen die slecht ter been zijn. Ook de kwaliteit en hoeveelheid parkeerplaatsen zijn in het plan gegarandeerd. “Nogmaals, alles binnen de gestelde kaders aan mij meegegeven door de raad”. Ik vraag hem vervolgens waarom hij niet, zoals door een raadslid gevraagd, eerst nog een ronde van ‘fine-tuning’ doet met de bewoners. “Ik sta achter het definitieve plan omdat zowel het algemene belang van de gemeente Zwijndrecht als het individuele belang van de bewoners hiermee het best gediend zijn”. “Bovendien”, zegt hij, “als de gemeenteraad heeft ingestemd met het definitief ontwerp, gaan we aan de slag met de inrichtingsplannen en betrekken we de inwoners opnieuw bij keuzes die we dan moeten maken”.

Huizinga gaat verder, “de raad wordt nu gevraagd een beslissing te nemen en ik besef dat, zeker als het dit project betreft, het extra zorgvuldigheid van hen vraagt. Het vraagt daarnaast ook om moed, immers zij moet de inwoners van Zwijndrecht in het algemeen en de bewoners aan het Veerplein en omgeving in het bijzonder haar beslissing en haar belangenafweging uit kunnen leggen”. Om nog aan te vullen, “het wordt daarom, ofschoon een meerderheid van de raad positief gereageerd heeft, geen hamerstuk volgende week dinsdag”.

Tenslotte geeft Huizinga aan dat aan het vertrouwen in het openbaar bestuur niet getornd mag worden. “Hoe lastig en hoe oneens ook soms met elkaar, durf de mens te blijven zien achter de zaak en houd respect voor ieders verantwoordelijkheden”.

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.