Home » Nieuws » Bewoners dringen aan op een open overleg

Bewoners dringen aan op een open overleg

Bewoners dringen aan op een open overleg
Meenhuis

Hogelijk verrast waren de bewoners aan de Zwijndrechtse straten Welhorst en Polre, en aan de Ambachtse straten Reigersbek en Watermunt, toen bij hen medio juli jl. een brief van de ds. Abraham Hellenbroekschool op de deurmat viel. De inhoud van de brief was zonneklaar, het grote grasveld aan beide zijden van genoemde straten was aangewezen als locatie voor een noodgebouw om leerlingen in op te vangen. De Hellenbroekschool zal, aldus de brief, gedurende haar sloop- en nieuwbouwperiode van dit noodgebouw gebruik maken.

Robert Pennings en Ed van Groningen vertegenwoordigers van de actiegroep PoWWer (opgericht door verontruste bewoners van de betreffende straten) doen hun verhaal. “De brief heeft de strekking alsof besluiten al genomen zijn. Wij hebben ons als bewoners, na ontvangst van de brief, dan ook direct georganiseerd”, vertelt Robert. “Toen ons vervolgens eind juli de aanvraag van de vergunning voor het plaatsen van de tijdelijke voorziening onder ogen kwam, zijn wij een zogenaamd Wob-verzoek gestart”. Ed gaat verder, “Wij vonden als bewoners dat wij recht hadden op antwoorden van beide gemeenten, zowel van Hendrik Ido Ambacht als van Zwijndrecht. Antwoorden op vragen als: Welke afwegingen heeft u gemaakt bij uw besluit ‘het grasveld’ als locatie voor de noodvoorziening aan te wijzen? Welke mogelijke alternatieve locaties heeft u in uw besluitvorming betrokken? en Wat drijft u juist voor ‘het grasveld’ te kiezen?

“Waar de gemeente Hendrik Ido Ambacht snel en transparant in een open gesprek aangaf haar medewerking te willen verlenen maar haar zustergemeente als leidend te zien, daar bleef het van de kant van de gemeente Zwijndrecht akelig stil”, aldus Robert. Ed legt uit dat de actiegroep diverse malen contact gezocht heeft met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente Zwijndrecht. “Er is op 21 september jl. een overlegmoment geweest met de wethouder en op 29 september jl. hebben wij tijdens de raadsvergadering van ons inspreekrecht gebruik gemaakt.

Wij zijn nu ruim twee maanden verder en er is nog steeds geen onderbouwde reactie ontvangen op de informatievraag die wij hebben neergelegd in het Wob-verzoek van 11 augustus jl.”

“De manier van communiceren van de kant van de gemeente Zwijndrecht is ondoorzichtig en in veel opzichten tegenstrijdig”, vertelt Robert. “Het zet ons met de rug tegen de muur, wekt geen vertrouwen en doet afbreuk aan de zorg die wij hebben voor onze leefomgeving. Daarentegen laat de gemeente Hendrik Ido Ambacht zien dat het ook anders kan”.

“Onze zorg is werkelijk gegrond”, gaat Ed verder. “De onzekerheid over de duur van de tijdelijke voorziening, de verkeersonveiligheid door twee scholen op korte afstand, de afvoer van het hemelwater, de geluidsoverlast en het verlies van speelruimte, om maar niet te spreken van het verlies van uitzicht. Het zijn zorgen die wij als bewoners hebben en daarin willen wij gehoord worden door de gemeente”. Robert doet tenslotte een appel op de gemeente Zwijndrecht en haar verantwoordelijke wethouder, “laat ons meedenken over het plan, laat ons u overtuigen dat het anders kan en neem ons mee in uw communicatie mocht het toch blijken niet anders te kunnen, alstublieft!”

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.