Home » Nieuws » Christen Unie-SGP Zwijndrecht dient motie in tegen eendjes voeren

Christen Unie-SGP Zwijndrecht dient motie in tegen eendjes voeren

Christen Unie-SGP Zwijndrecht dient motie in tegen eendjes voeren

Eendjes voeren is slecht voor mens, dier en milieu en het leidt tot enorme overlast. Dat vindt de ChristenUnie-SGP Zwijndrecht, die tijdens de raadsvergadering van 14 mei de motie “Uw brood wordt onze dood” indiende om massaal brooddumpen in singels en sloten tegen te gaan.

Moeders met hun kroost en grootouders met een kleinkind die langs de singel staan, een oude boterham in stukjes brekend, bedoeld voor de ongeduldig kwetterende eendebekjes om hen heen. Een vertrouwd en lieftallig tafereel wat iedereen kent, maar inmiddels is ingehaald door de moderne tijd. Het oerhollandse straatbeeld dreigt een nostalgische scene te worden in een episode van ‘Toen was geluk heel gewoon’, aangezien nieuwe milieu-inzichten en een veranderde maatschappelijke mentaliteit ertoe hebben geleid dat ‘eendjes voeren niet meer zo onschuldig’ is, aldus ChristenUnie-SGP motie-indiener Liesbeth van Utrecht.

Gezondheidsrisico’s
“Zakken vol boterhammen worden er in de sloot gekieperd. Er drijven zelfs hele ongesneden broden in het water. Brooddumping is géén eendjes voeren. Het is een grote vervuiling. Er is veel algengroei en stankoverlast in de singels. Het brood trekt meeuwen, muizen en ratten aan. Dat is een risico voor de volksgezondheid. Bovendien is het brood slecht voor de eenden. Het is eenzijdig voedsel en bevat veel zout”, zegt Van Utrecht. Zij stelt de motie niet ingediend te hebben om een algeheel verbod op eendjes voeren te bewerkstelligen, maar om overlast tegen te gaan.

Waarschuwingsborden
De ChristenUnie-SGP ziet de oplossing vooral in het plaatsen van waarschuwingsborden met pictogrammen om zo het gedrag te beïnvloeden, aangezien elkaar aansprekende buurtbewoners om niet te voederen geen resultaat geeft.

Wethouder Jacqueline van Dongen vond het een lastig onderwerp in een grijs gebied en vroeg zich af of “het bordenverzoek geen betutteling is als de gemeente zich ermee bemoeit”. Zij wees erop, dat indien er ingezet wordt op gedragsbeïnvloeding door een bewustwordingscampagne daar een prijskaartje aanhangt van circa vijfduizend euro.

Robert Kreukniet (VVD) vond het een sympathiek idee, maar halfslachtig. “Ik zie er geen brood in. Komen er dan op de borden bij de singels –net als bij de antirookcampagne- voorbeeldplaatjes met opgeblazen eendjes? Is het bord een verzoek of een verbod? Het is het een of het ander”.

Wilco Lubberink (ABZ) vindt niet dat de gemeente een leidende rol moet spelen, maar pleit voor bewustwording onder jongeren door de inzet van buurtvaders. “Je moet die kinderen uitleggen, dat niet alles wat er over is in de plomp gegooid kan worden”. Lubberink kreeg bijval van Nihat Kahveci die goede ervaringen heeft met de invloed die buurtvaders en –moeders kunnen hebben op gedragsverandering bij jongeren.

De motie werd met 12 tegen tien verworpen.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.