Home » Nieuws » Collecte Woord en Daad

Collecte Woord en Daad

Collecte Woord en Daad
Meenhuis

Comité Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht collecteert van 6 juli t/m 25 juli 2020 online voor het noodfonds corona.

De coronacrisis raakt ons allemaal. Woord en Daad heeft met eigen ogen gezien hoe het gesteld is met schoon drinkwater, hygiëne en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Juist in deze tijd mogen we ook deze kwetsbare doelgroep niet vergeten, want deze crisis raakt hen hard. Met uw bijdrage aan dit noodfonds kan Woord en Daad deze mensen blijven bereiken en in de hoge nood die er is voorzien. Helaas kunnen we niet langs de deur om te collecteren.

Geeft u een bijdrage via deze online collecte? Alvast hartelijk bedankt! Voor de online collecte gaat u naar: https://www.woordendaad.nl/
collecte-comite-zwijndrecht-hendrik-ido-ambacht/

Uiteraard kunt u ook een gift overmaken naar:
NL32 RABO 0161 0304 40

t.n.v. Woord en Daad
o.v.v. Noodfonds corona

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.