Home » Nieuws » De Meander investeert in kinderen

De Meander investeert in kinderen

De Meander investeert in kinderen
Meenhuis

Christelijk kindcentrum De Meander heeft besloten met ingang van het onderwijsjaar 2018/2019 locatie Bekestein te sluiten. Vanaf 27 augustus 2018 biedt De Meander ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning op het enige christelijke integrale kindcentrum (ikc) voor 0- tot 13-jarigen in Hendrik-Ido-Ambacht aan de Witte de Withstraat. De medezeggenschapsraad van De Meander heeft hierover een positief advies gegeven.

“We zijn niet over een nacht ijs gegaan, integendeel. We hebben ons besluit om liever in kinderen te investeren dan in te veel stenen na gedegen onderzoek genomen. Als maatschappelijke organisatie gaan we zo verstandig mogelijk om met gemeenschapsgeld. Daarnaast willen we maximale kwaliteit leveren. Jaarlijks zijn we 150.000 euro extra kwijt omdat we in twee gebouwen actief zijn. Bovendien moeten beide gebouwen worden gerenoveerd. We gebruiken al dat geld liever voor het nog verder vergroten van de kwaliteit van onze mensen, methodes en middelen, want daar plukken de kinderen de vruchten van,” aldus Caroline Scheurwater, directeur onderwijs van De Meander.

Metamorfose
Het besluit is tijdens een extra ouderavond met de ouders besproken. “Zij hebben tijdens en na deze avond vragen gesteld, onder andere over de verkeersveiligheid waarvoor we met de gemeente om de tafel gaan. We hopen namelijk van harte dat alle Bekestein-kinderen op De Meander blijven.” De directeur onderwijs vindt dat ouders datgene moeten doen wat in hun ogen het beste is voor hun kind(eren). “Gelukkig hebben ze nog ruim een half jaar om daarover na te denken. We hebben hen ook laten zien hoe mooi christelijk ikc De Meander aan de Witte de Withstraat er na de zomervakantie uit zal zien. Deze metamorfose voeren we stapsgewijs uit en daarmee beginnen we in januari. Ondertussen gaan we gewoon door met waar we goed in zijn: kinderen maximale ontwikkelingskansen bieden met de leukste opvang en inspirerend onderwijs.”

Christelijk kindcentrum De Meander
Christelijk kindcentrum De Meander is kleinschalig en biedt een kinderdagverblijf, een peuterspeelgroep, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Kenmerkend hierbij zijn de persoonlijke aanpak waardoor kinderen en ouders zich gezien, gehoord en gekend voelen, de aandacht voor het unieke van ieder kind, de vele bijzondere activiteiten en de zorg voor elkaar, zowel binnen als buiten het kindcentrum. De Meander maakt deel uit van PIT kinderopvang & onderwijs met 400 medewerkers en 19 kindcentra in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk. Met doorlopende ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma’s waarin kinderopvang, onderwijs, ontspanning en ondersteuning naadloos aansluiten, helpt PIT kinderen van 0 tot 13 jaar hun toekomstdromen waar te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies de Back of Anneke Guis, 078 – 616 85 86/078 – 619 30 87.

Op de foto: De Meander investeert in maximale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.