Home » Nieuws » De verdwijnende kievit

De verdwijnende kievit

De verdwijnende kievit

Voor een groot deel van de broedvogels zit het seizoen er alweer op. De eieren zijn uitgebroed en de jongen vliegen alweer volop rond. In het geval van sommige soorten worden de jongen dan nog lang op sleeptouw genomen en gevoerd door de ouders, maar in veel gevallen moeten de jongen na het uitvliegen van het nest voor zichzelf zorgen. Kievitkuikens moeten dat zelfs al doen vanaf het moment dat ze uit het ei kruipen. Kieviten zijn dan ook zogenaamde nestvlieders, waarbij de jongen na enkele uren al rondstappen om hun kostje bij elkaar te scharrelen. De ouders blijven wel in de buurt om ze naar voedselrijke plekken te leiden en mensen en andere mogelijke ‘vijanden’ op afstand te houden. De insecten en andere beestjes die ze eten moeten ze echter wel helemaal zelf opzoeken en eten.

De kievit is één van de meest kenmerkende vogelsoorten, met een zwart-wit verenkleed en een opvallende kuif. De mannetjes hebben een langere kuif en zijn bovendien mooier gekleurd, met een sterkere groenpaarse gloed door het zwarte verenpak. In vlucht vallen de brede vleugels op, zeker in het vroege voorjaar wanneer de mannetjes al buitelend door de lucht hun baltsroep laten horen. Dat is de roep waar kieviten hun naam aan te danken hebben.

Kieviten broeden graag op een kale bodem. Vroeger deden ze dat in Ambacht dan ook volop op akkertjes en op de tuinbouwgrond, maar nu die stukken verdwenen zijn, is dat verleden tijd. In het buitengebied van Zwijndrecht is het nog wel het geval, waar eind maart de eieren werden gelegd op akkers. In de tussenliggende periode lukte het daar slechts enkele families om hun kuikens groot te brengen op die akkers. Het is vaak gissen naar de oorzaak waarom de kuikens verdwenen, maar een gebrek aan voedsel lijkt in vergelijkbare gebieden het belangrijkste probleem. Wanneer een kievit zijn nest of jongen kwijt raakt, beginnen ze echter vrijwel gelijk opnieuw met een volgend nest. Nu zijn ook die nesten uit, waardoor in het Zwijndrechtse akkerland weer volop door de ouders wordt gealarmeerd om hun jongen te beschermen.

In Ambacht hadden enkele paartjes zich gevestigd op het braakliggende terrein langs de Ambachtsezoom en in de Volgerlanden, waar ze succesvol jongen groot kregen. Dit zijn ook kale stukken grond (net zoals een akker), maar bovendien stonden hier ook plassen met water. Ideaal voor de kuikens. Tegen de verwachting in komen op sommige delen van deze terreinen nooit mensen, en is er dus veel rust. De Ambachtse kieviten kregen enkele kuikens groot dit jaar, wat niet onbelangrijk is voor een soort die het heel slecht doet in Nederland. De aantallen kieviten hollen al jaren achteruit, waarbij diverse problemen een rol spelen en deze ‘weidevogel’ de das om doen. In deze regio is het met name het verlies aan geschikt broedgebied, door de aanleg van woonwijken en industrieterreinen, wat nog steeds doorgaat. De kieviten profiteren dan nog even als de terreinen braak liggen, maar dan is het gedaan. Hopelijk blijft het resterende open landschap nog lang geschikt voor deze schitterende soort.

Heeft u vragen, zelf wat onbekends gezien of andere opmerkingen? Mail me gerust:
cornelisfokker@gmail.com

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.