Home » Nieuws » Diederik Samson inspireert ondernemers

Diederik Samson inspireert ondernemers

Diederik Samson inspireert ondernemers

Dinsdag organiseerde de Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) samen met de Rabobank Drechtsteden in Hotel ARA een bijeenkomst over de aankomende energietransitie. Als hoofdspreker was uitgenodigd oud politicus Diederik Samsom, die momenteel voorzitter is van de Programmaraad Energietransitie in Drechtsteden. Gezien de actualiteit van dit onderwerp sloten ook de leden van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de Dordrechtse Ondernemers Vereniging (DOV) aan.

De druk bezochte bijeenkomst werd geopend door Zwijndrechts wethouder Jacqueline van Dongen, die in het Drechtsteden bestuur de portefeuille Energietransitie beheert. Zij ging voornamelijk in op de Zwijndrechtse ambities op het gebied van energietransitie. Daarna was het woord aan Diederik Samsom om de ambities van de Drechtsteden regio voor het voetlicht te brengen. Op charismatische wijze besprak Samsom eerst hoe hij als kind al geïnteresseerd raakte in de milieu aspecten om ons heen en zich daarna gaandeweg meer eigen maakte op dit gebied, onder andere via zijn betrokkenheid bij Greenpeace. In de politiek ging zijn betrokkenheid door en gaf hij aan dat hij in die periode de energieproblematiek vanuit de diverse invalshoeken moest bekijken. Vanuit zijn huidige betrokkenheid in de Drechtsteden toonde hij zich ambitieus om de rol van pilot regio in de energietransitie vorm te geven, waarbij hij een uitdrukkelijk verzoek aan het bedrijfsleven deed om in dit traject mee te werken en mee te denken. Samson benadrukte dat het traject energietransitie voor het bedrijfsleven veel kansen biedt om ook commercieel hierin mee te doen.

Aan het slot van zijn inleiding interviewde Samson nog directieleden van Bring Logistics, Florensis, de Verkerk Groep en Rabobank over hun visie en betrokkenheid bij het onderwerp energietransitie. Natuurlijk kwamen tijdens het optreden van Diederik Samsom diverse keren zijn politieke activiteiten in het recente verleden aan de orde. Daarop inhakend bood OVZ voorzitter Gerard Vaandrager hem als dank voor zijn aanwezigheid een fles Rutte jenever aan, die Samsom met gevoel voor humor in ontvangst nam.

Foto: Cees van Meerten

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.