Home » Nieuws » Een historisch rondje langs de velden (deel 2)

Een historisch rondje langs de velden (deel 2)

Een historisch rondje langs de velden (deel 2)
Meenhuis

De vorige keer werd er teruggekeken op de terreinen waar VVGZ, IFC en Groote Lindt voetbalgeschiedenis schreven. Het historische rondje langs de velden wordt vervolgd met ASWH, Heerjansdam, Rijsoord, Pelikaan en Zwijndrecht, opgegaan in ZBC’97. Ook deze clubs moeten het in de beginjaren van goedwillende boeren hebben.

ASWH
Het vriendenclubje dat met ASW (1929) start heeft geen veld en speelt zo links en rechts bij boeren op weilanden, al dan niet met toestemming. Ook mag het jeugdige clubje soms spelen bij IFC op ‘Den Dommes’, het terrein waar nu de brug over de Noord ligt. In 1936 is er sprake van een ‘eigen’ veld bij boer Nugteren aan de Ambachtse Steeg (later Reeweg). Het veld ligt schuin tegenover het huidige complex. In 1942 stelt de Duitse bezetter dat het landbouwgrond dient te worden en de club zit zonder veld. Er wordt een aantal jaren bij IFC aan de Nieuwe Bosweg gespeeld en ook bij Zwijndrecht. In 1948 krijgt men de beschikking over een veld bij boer Plaisier aan de Pruimendijk. Dat is op Ridderkerks grondgebied. Het is van korte duur. In 1949 wordt er gespeeld op een terrein op de hoek van de Oranjestraat en de Prins Bernhardstraat, waarna er in 1953 verhuisd wordt naar de Willem de Zwijgerstraat. Er wordt gevoetbald op de plek, waar nu De Schoof te vinden is. In 1962 bereikt ASWH eindelijk een toekomstbestendige locatie: sportpark Schildman.

Heerjansdam
Heerjansdam start in 1945 op een weiland van de gebroeders Lagendijk, vlakbij de kern van het dorp. Op de speeldag gaan de koeien van het veld en worden de ‘vlaaien’ verwijderd. In 1963 wordt op een boogscheut afstand het nieuwe complex De Hoef (met één veld en een heuse overdekte tribune) geopend. Het oude terrein wordt dan nog als bijveld en trainingsveld gebruikt, maar wordt begin jaren ‘70 afgekeurd. Als tussenoplossing worden er op Het Gors (het huidige industriegebied) twee velden aangelegd voor de junioren en de lagere seniorenteams. Het tweede veld wordt al snel afgekeurd en dan is het wachten op de opening van De Molenwei in september 1979.

Rijsoord
De ‘voorlopers’ van Rijsoord (1924) spelen aanvankelijk ook bij boeren. Op een weiland van boer Plaizier (schuin tegenover het huidige restaurant Bardot) en op twee locaties aan de Langeweg: eerst bij boer De Snoo, later bij boer Leenheer. Wanneer er geen ‘eigen’ terrein beschikbaar is, worden er louter uitwedstrijden gespeeld. De clubnaam die in die tijd gevoerd wordt, is toepasselijk: De Zwervers. In 1938 krijgt de club de beschikking over een terrein aan de Vlasstraat en daar wordt nog altijd gespeeld.

Pelikaan
Pelikaan (1932) leidt lange tijd een nomadenbestaan. Er wordt gespeeld op opgespoten terreinen, c.q. zandvlakten en weilanden. In de oorlogsjaren wordt ondanks alle malaise besloten toch door te gaan. In 1947 strijkt Pelikaan op het Noordpark neer en is tot 1982 ‘buur’ van VVGZ. Hierna maakt Pelikaan de oversteek naar Bakestein. De aankondiging van de ‘Betuwelijn’ zorgt voor een periode van onrust. Het tracé doorkruist Bakestein en vraagt om een herinrichting van de sportvelden. Om de herinrichting te vergemakkelijken wordt er op fusies gezinspeeld. Pelikaan wil echter graag op eigen benen verder en betrekt in 2001 de huidige plek.

Zwijndrecht
Zwijndrecht (1919) dat later op zou gaan in ZBC’97, begint aan de Rotterdamseweg bij boer Bohemius. Maar omdat de gemeente Zwijndrecht de zondagsrust wenst te handhaven, wordt in 1923 de oversteek gemaakt naar boer De Vree, ook aan de Rotterdamseweg, maar dan op Ambachts grondgebied. Zwijndrecht voetbal hier jaren, er wordt een tweede veld aangelegd, maar halverwege de jaren ‘60 worden de velden afgekeurd. De gemeente is inmiddels wat rekkelijker geworden en de club komt in het Noordpark terecht, de Boven Noord. Het verblijf is er kort, want in 1968 krijgt Zwijndrecht de beschikking over drie velden op sportpark Bakestein.

Tekst: Michel van Straten

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.