Home » Nieuws » Eerste exemplaar van de jaarkrant 2019 van Hospice De Cirkel wordt uitgereikt

Eerste exemplaar van de jaarkrant 2019 van Hospice De Cirkel wordt uitgereikt

Eerste exemplaar van de jaarkrant 2019 van Hospice De Cirkel wordt uitgereikt

Vicevoorzitter Heleen Roos van het bestuur van hospice De Cirkel heeft het eerste exemplaar van de jaarkrant 2019 van hospice De Cirkel uitgereikt aan Wil Buitenhuis, een vrijwilliger van het hospice die met haar verhaal in de nieuwe krant staat en vanaf het eerste uur actief is bij De Cirkel.

Hospice De Cirkel geeft sinds 2018 een jaarkrant uit met verhalen van onder anderen nabestaanden, vrijwilligers en zorgverleners. Zo wil De Cirkel de omgeving deelgenoot maken van het reilen en zeilen in het hospice en in woorden en beelden laten zien wat voor mooi en dankbaar werk de coördinatoren en vrijwilligers willen en kunnen doen voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Uit de gesprekken blijkt keer op keer hoe belangrijk de rol is van vrijwilligers in een hospice. Wil is sinds de opening van het hospice vrijwilliger en draaide in 2011 ook de eerste dienst bij De Cirkel. In die acht jaar vindt zij dat er niet zoveel veranderd is. Wel valt het haar op dat het altijd vol is tegenwoordig. “Mensen weten de weg naar ons te vinden en dat is fijn.” Wat het werk voor haar ook bijzonder maakt, is dat elke bewoner uniek is.

Behalve Wil, komt ook haar collega en nieuwe vrijwilliger Fieke de Bruin uitgebreid aan het woord. Daarnaast staan er in de krant ontroerende verhalen van nabestaanden, onderstreept oncoloog Joan van den Bosch uit het Albert Schweitzer ziekenhuis het belang van een hospice en spreekt ook hij zijn bijzondere waardering uit voor de vrijwilligers. Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht geeft aan dat hij trots is op het hospice, blij is dat het binnen zijn gemeentegrenzen staat en dat het een zusje krijgt in de Alblasserwaard. De planning is dat dit tweede hospice De Cirkel in 2020 zijn deuren opent. Voor de realisatie is veel geld nodig. “We kunnen alle financiële steun gebruiken en ook mensen die vrijwilliger willen worden, roepen we op om zich aan te melden,” zegt voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel. Geweldig om te ervaren dat er nu al draagvlak is in de nieuwe regio. “Er hebben zich al meer dan tien vrijwilligers aangemeld voor de nieuwe vestiging en we hebben ook al een paar mooie donaties ontvangen. Hartverwarmend.”

Betrokkenen bij het hospice krijgen de uitgave via de post of per mail toegestuurd. Ook komen de jaarkranten op centrale plekken in de regio Alblasserwaard en Zwijndrechtse Waard te liggen, zoals bij bibliotheken, gezondheidscentra en notariskantoren en zijn ze op te vragen bij het hospice.

De krant is gefinancierd met donaties. Daarnaast hebben Obreen Media, eyedesign BNO en Com’an, duo voor communicatie, gesponsord. Het bestuur bedankt alle geïnterviewden, donateurs, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de productie. “De verhalen in de krant onderstrepen het mooie werk dat onze coördinatoren en vrijwilligers doen voor mensen in hun laatste levensfase,” aldus Heleen Roos.

Hospice De Cirkel
Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van een tweede hospice De Cirkel dat zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.