Home » Nieuws » Eeuwfeest CGK Zwijndrecht

Eeuwfeest CGK Zwijndrecht

Eeuwfeest CGK Zwijndrecht

Op 8 maart bestaat de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht 100 jaar. Deze gemeente komt sinds 1967 samen in de Rehobothkerk aan de dr. Plesmanstraat. De glossy, die in verband met dit heuglijke feit is uitgebracht, is ook in de wijk rondom het kerkgebouw verspreid met daarbij een uitnodiging aan de buurtbewoners om de feestelijke bijeenkomst op 10 maart bij te komen wonen.

De Rehobothkerk in de buurt
“Onze gemeenteleden zijn niet alleen binnen onze kerk erg actief, maar hebben ook oog voor de mensen buiten de kerkmuren”, vertel Jan Breman, dominee van de Rehobothkerk in Zwijndrecht. “Vooral de buurtgenoten rondom de kerk worden regelmatig bezocht en uitgenodigd om aan activiteiten deel te nemen. We proberen op die manier een betrokkenheid van de buurtbewoners bij de kerkgemeenschap op te bouwen”.
Uiteraard heeft deze benadering ook een missionaire achtergrond – wat kun je anders van een kerk verwachten? – maar zij is in eerste instantie toch ingegeven vanuit de ‘Hart voor totale de mens’-gedachte. Kortom, het gaat erom dat mensen gered worden voor de eeuwigheid! “Het resultaat van onze inspanningen om de buurt, die op dit moment zo’n 106 verschillende nationaliteiten telt, bij onze kerk te betrekken is, dat er met respect over onze kerk wordt gesproken en gedacht. We worden niet als een vreemde eend in de bijt beschouwd, maar als gelijkwaardige medebewoners van de wijk. We hopen zo een heldere wegwijzer te zijn naar de levende Verlosser Jezus Christus”.

Activiteiten voor de buurt
“Wij nodigen de buurtgenoten rondom het kerkgebouw regelmatig uit om aan activiteiten deel te nemen”, neemt Dik Kooij, gemeentelid, het stokje over. “Daarbij kan gedacht worden aan de openluchtdienst op 2e Pinksterdag en de kerstavonddienst op 24 december. En dan hebben we natuurlijk ook nog de buurtbarbecue, die de kerk elk jaar speciaal voor de buurtbewoners organiseert en die met 40 tot 60 bezoekers een groot succes mag worden genoemd”.

De Open Kerk
Een andere activiteit waarin de gemeente zich naar buiten toe wil openstellen, is de zogenoemde ‘Open Kerk’. Iedere 2 weken opent de kerk in de dr. Plesmanstraat 20 van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn deuren voor iedereen, die trek heeft in een gratis kopje koffie of thee, met anderen een (oud-Hollands) spelletje wil spelen of behoefte heeft aan gewoon een praatje of wat gezelligheid. Ina Hukema, coördinator van de Open Kerk vertelt: “Naast onze gemeenteleden wordt de Open Kerk regelmatig door buurtgenoten bezocht. Er is in de Open Kerk ook ruimte voor het stellen van vragen of het praten over individuele problemen en degenen, die dat willen kunnen zich voor meditatie terug trekken in ons stiltecentrum, dat in een van de bijzalen is ingericht. Iedereen is van harte welkom”.

De vakantiebijbelclub
Een laatste activiteit, die zeker verdiend om genoemd te worden is de vakantiebijbelclub, die jaarlijk tijdens de voorjaarsvakantie voor de schoolkinderen uit de buurt en de kerk wordt georganiseerd. “Onder begeleiding van jong en oud uit de gemeente wordt voor 80 tot 90 kinderen drie dagen lang alle mogelijke activiteiten georganiseerd. Hoogtepunt daarbij is elk jaar weer de musical, die door veel van de jongeren op de vrijdagavond in die week uit de kerk wordt opgevoerd.

Eeuwviering
Op zaterdagmiddag 10 maart wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden om het 100-jarig bestaan te vieren. Daarvoor zijn ook de buurtgenoten uitgenodigd, die vorige week al een jubileumglossy van de kerk in hun brievenbus hebben ontvangen. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur met een sing-in afgesloten waarin de dankbaarheid voor 100-jarig bestaan mag doorklinken. Iedereen is daarvoor, en natuurlijk ook op de zondag, van harte welkom in de Rehobothkerk.

Tekst en foto: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.