Home » Nieuws » Eindelijk weer naar het kindcentrum

Eindelijk weer naar het kindcentrum

Eindelijk weer naar het kindcentrum
Meenhuis

“Ik ken jullie allemaal nog!” zegt een kleuter van kindcentrum Impuls bij binnenkomst na de lockdown. Bij kindcentrum De Kim gebruikt een van de kinderen vrijwel dezelfde bewoordingen. Het symboliseert wat er in de hoofden van kinderen is omgegaan tijdens de afgelopen periode. Op alle kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs was het de eerste dag na een lange periode van thuisopvang en -onderwijs een feeststemming.

Wat was iedereen blij om elkaar weer te zien en wat wilden de kinderen graag weer met elkaar spelen en kletsen! Voorafgaand aan de opening hadden de pedagogisch medewerkers en leerkrachten hard gewerkt om de locatie en het plein ‘coronaproof’ te maken. Voor elke groep een vak om te wachten, het uitstippelen van looproutes en het uit elkaar zetten van de tafels. Bij kindcentrum De Notenbalk stonden maandagochtend de eerste kinderen al heel vroeg klaar in de vakken. De 1,5 metersamenleving vergt veel voorbereiding, maar dat is het waard als je na zo’n lange tijd de kinderen weer in het ‘echt’ kunt zien. “Wat hebben we ze gemist,” aldus de pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Bijzonder is te ervaren hoeveel extra creativiteit een crisissituatie naar boven haalt bij mensen. Ook bij de opvang en het onderwijs zijn er geweldige initiatieven om de verbinding met elkaar te hebben en te houden, want juist nu is die zo belangrijk. Tegelijkertijd is er oog voor de meer kwetsbaren in de samenleving, zoals medeleerlingen die nog in quarantaine moeten blijven en/of ouderen. Kindcentra De Kim, De Brug en Het Akkoord hebben een zogenaamde kletsdoos of berichtenmuur. Iedereen heeft een envelopje met zijn of haar naam op de muur hangen en andere kinderen mogen daar briefjes in stoppen. Omdat er met halve groepen wordt gewerkt, zie je elkaar in deze situatie natuurlijk maar af en toe en zo houd je toch contact in de groep.

Samen sterk
Kindcentrum Het Akkoord betrekt de kinderen die in quarantaine blijven via de camera in de groep. In groep 7 speelden ze het coronaspel en er werd veel gepraat over deze spannende tijd. Met halve groepen werken, is voor iedereen wennen, maar kindcentrum Juliana geeft aan dat het glas echt halfvol voor hen is: positief dat dit weer mag en kan. In de bovenbouw van kindcentrum De Brug maken ze een groepskrant waarin ze de ervaringen van de afgelopen periode delen en er wordt gewerkt aan een blockposter waar ze de wijk bij betrekken door de boodschap die erop staat. Samen sterk! Dat laat kindcentrum De Rank ook duidelijk zien met een wapperende vlag op het speelplein. En wat genieten de buren, ouderen van woonzorgcentrum Midden-Inn, van het feit dat ze weer kinderen zien spelen en lachen op het plein. Het maakt hen wat minder eenzaam in deze bijzondere tijden.

Fijn om met elkaar terug te gaan naar ‘het nieuwe normaal’. Met de complimenten voor de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Zij hebben keihard gewerkt om alles toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Op het speelleerplein van kindcentrum De Brug staat een nieuwe klimmuur waar de kinderen meteen op gingen klauteren. Een mooi symbool voor het opklimmen uit een mindere periode. Terug naar normaal, het zal nog even duren, maar met elkaar proberen we de stijgende lijn vast te pakken en gaan we door met het ontwikkelen van kinderen.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.