Home » Nieuws » ‘Elk kind moet zijn eigen top kunnen halen’

‘Elk kind moet zijn eigen top kunnen halen’

‘Elk kind moet zijn eigen top kunnen halen’

De jeugdafdeling van voetbalvereniging Heerjansdam is flink gegroeid. In een paar jaar tijd verdubbelde het aantal jeugdleden van 150 naar 300. De groei is er niet alleen in aantallen, maar ook kwalitatief worden er stappen gemaakt. Mede dankzij veranderd beleid spelen de jongste jeugdteams inmiddels al op een hoger niveau dan in het verleden.

Barendrecht
Opmerkelijk is dat bij de jeugd van de Molenweiclub het merendeel van de spelertjes afkomstig is uit Barendrechtse wijken die het dichtst bij Heerjansdam liggen. “Ik denk dat ze voor ons kiezen vanwege de overzichtelijkheid,” veronderstelt René Burggraaf, secretaris van Heerjansdams jeugdcommissie. “De lijnen voor de ouders zijn kort. De meeste mensen leer je al heel snel kennen.”

Speerpunten
“De snelle groei vraagt wel een extra inspanning,” onderstreept Burggraaf. “Je hebt immers ook meer leiders en trainers nodig. We spannen ons in om ouders en verzorgers zo veel mogelijk bij de club te betrekken. Vanzelfsprekend voor de trainingen en de wedstrijden, maar ook voor de activiteiten die we rondom het voetbal organiseren. Denk aan een kerstactiviteit, een strandtraining of het jaarlijkse kamp. Het past allemaal bij ons speerpunt ‘voor en door en elkaar’.

Overstap
‘Een veilige vertrouwde omgeving bieden’ is een ander speerpunt bij Heerjansdam. “Het is de manier waarop je als trainer of leider de kinderen benadert,” verduidelijkt Burggraaf. “Een spelertje moet het prettig vinden om bij Heerjansdam te zijn. Wij hopen dat dat gevoel er ook nog is bij de overstap naar de senioren. Dan zie je veel jeugd afhaken. Nee, het moet leuk worden om ook als senior bij Heerjansdam door te gaan.”

Eigen top
Het derde speerpunt bij het jeugdbeleid van Heerjansdam is ‘de individuele ontwikkeling van de spelers’. “Elk kind moet zijn eigen top kunnen halen,” benadrukt de secretaris . “Niet alle aandacht mag uitgaan naar de standaardteams. Je hebt altijd meer of minder getalenteerde kinderen, maar je kunt ze allemaal naar een hoger niveau brengen. En daar voorziet onze trainingsopzet in.”

De vier P’s
De aanpak van de jeugd is gebaseerd op de vier P’s: planmatige ontwikkeling, positieve coaching, persoonlijke aandacht en plezier. De ideeën van Wiel Coerver en Johan Cruijff liggen aan de basis van de trainingen die in carrouselvorm worden aangeboden. “In het verleden deed iedere trainer zo’n beetje wat ie dacht te moeten doen,” blikt Burggraaf terug. “Maar toen kon het gebeuren dat bepaalde oefenstof niet of nauwelijks aan bod kwam. Met de huidige opzet zit er veel meer lijn in. Met de carrouselvorm kunnen ook ouders met een beperkte voetbalachtergrond hun steentje bijdragen. Een geschoolde trainer is altijd aanwezig om ze te begeleiden. Ze hoeven de kinderen alleen maar te begeleiden bij de oefenvorm die bij de carrousel aan de beurt is. En je ziet dat het werkt. De jongste jeugdteams presteren duidelijk beter dan voorheen. We hebben nog wel een paar jaar nodig voordat het in de hele jeugdopleiding zijn vruchten af gaat werpen. En dan zou het ook mooi zijn wanneer we geregeld een aantal junioren naar de A-selectie door kunnen schuiven.”

Tekst en foto: Michel van Straten

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.