Home » Nieuws » Gerard Keuzenkamp gaat zich inzetten voor de Kiboe-hoeve

Gerard Keuzenkamp gaat zich inzetten voor de Kiboe-hoeve

Gerard Keuzenkamp gaat zich inzetten voor de Kiboe-hoeve
Meenhuis

Op 12 december heeft Gerard Keuzenkamp afscheid genomen van de gemeente Zwijndrecht als accountmanager bedrijven. Na zich 12 ½ jaar ingezet te hebben voor de ondernemers in de gemeente gaat hij zich in zijn nieuwe leven onder meer inzetten voor de Kiboe-hoeve in Zwijndrecht.

De kinderboerderij de Kiboe-hoeve bestaat dit jaar 50 jaar en is aan een grondige opknapbeurt toe. De gemeente Zwijndrecht is bezig om een plan te maken om enkele hoognodige onderhouds- en vernieuwings werkzaamheden uit te voeren. Tijdens zijn bezoek aan de Kiboe-hoeve met burgemeester Hein van der Loo enkele weken geleden heeft de beheerder Quirijn van den Bosch de noodklok geluid en ontstond bij Gerard het idee om een stichting “vrienden van” op te richten.

Op 11 december is de Stichting met hulp van notaris Bierenga opgericht. Samen met de mede bestuursleden Fred Steenman en Janny Vaandrager wil Gerard de beheerder van de Kiboe-hoeve gaan ondersteunen. Niet alleen in adviezen maar ook in financieel opzicht. De Kiboe-hoeve was dan ook een van de 2 goede doelen waar ondernemers en medewerkers aan konden doneren tijdens het afscheid van Gerard.

Voor meer informatie over de stichting of als u vriend wilt worden neem dan contact op met Gerard Keuzenkamp g.keuzenkamp@gmail.com.

Doel van de Stichting
Het in stand houden, bevorderen en uitbreiden van de recreatie, de flora en de fauna. Het betrekken van de wijkbewoners bij de kinderboerderij de Kiboe-hoeve;Het ondersteunen van de doelstellingen van de kinderboerderij de Kiboe-hoeve door het verwerven en ter beschikking stellen van fondsen en het verkrijgen van giften in natura, voor zover deze niet, naar de opvatting van het Bestuur, als overheidstaak worden gezien. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.