Home » Nieuws » Hemelvaartsdag in coronatijd

Hemelvaartsdag in coronatijd

Hemelvaartsdag in coronatijd
Meenhuis

Voor velen van ons is Hemelvaartsdag in normale jaren een extra vrije dag om te klussen of de tuin op te knappen, of het begin van een extra lang weekeinde. Dit jaar had dat misschien niet zo nodig gehoeven – we hebben al zoveel tuinklusdagen gehad en op reis kunnen we nog niet.

Hemelvaartsdag is de veertigste dag na Pasen. Volgens het verhaal in de Bijbel dat ‘Handelingen van de Apostelen’ heet, is Jezus na zijn dood en opstanding herhaaldelijk aan zijn leerlingen verschenen. Op Paasmorgen is hij uit de dood opgestaan – niet teruggekomen in zijn oude leven, maar door de dood heen gegaan. Hij verblijft niet op een aards adres, maar leeft in Gods werkelijkheid, en soms verschijnt hij opeens aan zijn volgelingen. Niet om ze in te wrijven dat ze nergens te bekennen waren toen hij berecht werd en gekruisigd, maar met een boodschap van vergeving en vrede. Zijn verschijning op de veertigste dag markeert het einde van die reeks ontmoetingen – zijn volgelingen moeten op aarde verder, Jezus zal hen vanuit de ontastbare wereld zegenen. Met Pinksteren zullen ze volstromen van enthousiasme, bezieling, Geest van God.

Op Hemelvaartsdag houden de kerken bijeenkomsten. Het aardige van dit jaar is, dat veel van die bijeenkomsten te volgen zijn via livestreams – je kunt een kijkje binnen nemen, korter of langer meeluisteren, meezingen of meebidden als je wilt. Je kunt zowel live als achteraf kijken, dus wat let je om een vergelijkend onderzoek te doen? Dit is je kans!

Via kerkdienstgemist.nl kun je de diensten van de Dorpskerk en de Elimkerk om 9:30 uur volgen, en om diezelfde tijd is er via YouTube de livestream van de roomskatholieke parochie, uitgezonden vanuit Sliedrecht. Ook de Hemelvaartsdienst van de Petrakerk is via YouTube te volgen, om 10:00 uur.
Een aantal kerkgemeenschappen was al jaren gewend om op Hemelvaartsdag in alle vroegte samen naar het Kijfhoekkerkje te gaan. Daar gingen we eerst ‘dauwtrappen’ – een ochtendwandeling in het Develbos maken, om daarna rondom de kerk in de open lucht te ontbijten en dan samen een hooggestemde kerkdienst in dat prachtige kerkje te hebben.

Dat kan natuurlijk allemaal niet dit jaar. In plaats daarvan is er vanuit De Ark, eveneens per livestream, om 9:00 uur een soort dauwtrapviering: geen complete kerkdienst, maar een ontmoeting met live muziek (klarinet en piano), met het verhaal van Hemelvaart en ook met een paar oefeningen in aandacht voor de aarde. Die oefeningen zijn interactief, je kunt per WhatsApp of sms meedoen. Deze bijeenkomst vind je via dearkonline.nl of via kerdienstgemist.nl.

Door: Piet van Veldhuizen
Foto: Nely Mol-Griffioen

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.