Home » Nieuws » Het bezoekerspunt is geopend

Het bezoekerspunt is geopend

Het bezoekerspunt is geopend

De Sophiapolder heeft er een rustpunt voor de bezoekers bij gekregen, even uit de wind of regen met behoud van uitzicht.

Op het eiland, de Sophiapolder, is de natuur nu al een tijd bezig het gebied vogelvriendelijk te maken. Dit niet alleen tot plezier van onze gevederde vrienden, maar ook voor de natuurliefhebbers, waaronder de zogenaamde, vogelaars. Het natuurgebied zorgt ervoor dat veel soorten vogels het hier prima naar hun zin hebben. De mens is echter gevoeliger voor de wisselvallige weersomstandigheden en stelt een beetje comfort op prijs. Daarvoor is er nu het ‘Bezoekerspunt Sophiapolder’ geopend.

De officiële opening
Op vrijdagmiddag 8 maart waren de genodigden, als vaak gebruikelijk op een eiland, met een boot gearriveerd. Rond drie uur was het moment daar, om in de stijlvol ontworpen ruimte, voorzien van veel glas en een terras, de officiële opening te doen plaatsvinden. Voorzitter Jelle van der Weijde begon met burgemeester Jan Heijkoop te noemen als initiatiefnemer van het project, waarna hij vervolgde met; “We zijn hier met heel veel vrijwilligers aan begonnen en ik denk dat het belangrijk is om de schippers te noemen. Want de schippers vanuit het Zuid-Hollands Landschap vrijwilligers hebben hier zoveel aan bijgedragen dat dit gerealiseerd is.” Na een aantal mensen die veel hebben gedaan voor dit project in het zonnetje te hebben gezet, gaf Jelle het woord aan Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.”

Han Weber
“We zijn een provincie met niet al te veel natuur, met heel veel mensen en veel industrie en bedrijvigheid. Dat is goed, maar al die mensen hebben echt ook echt wel behoefte om eens lekker uit te waaien. Het tweede punt is echt wel het belang van die biodiversiteit. Hoe gaat het met onze weidevogels, onze boerenlandvogels en dat is best een zorg. Als wij andere landen aanspreken op het behoud van leeuwen en tijgers, dan mag je toch op zijn minst verwachten dat wij als rijk land ons inzetten voor het behoud van die Grutto, die Aalscholver enzovoorts.” Na Han Weber werd Michiel Houtzagers, directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevraagd het woord te nemen.

Michiel Houtzagers
“Ik vind het knap dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen. In eerste instantie dachten we wel van hoe groot gaat het worden, maar ik vind het echt een kunstwerk geworden. Als je kijkt naar de vormgeving en hoe het in het landschap past.” Daarna kwam hij op het punt van het gebruik van het gebouw. ” Wat heel belangrijk is van zo’n plek is dat heel veel mensen er gebruik van kunnen maken en dat ook veel kinderen er gebruik van kunnen maken. Dat is dan ook één van de doelstellingen van dit punt.” Hierbij opperde hij de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg met de gemeente tot een model te komen om nieuwe inwoners van Ambacht een jaar gratis lidmaatschap aan te bieden van het Zuid-Hollands Landschap.

Burgemeester Jan Heijkoop
“Hier staat een blij, dankbaar mens op een toch wel belangrijk moment. Ik denk dat we elkaar kunnen feliciteren met het feit dat dit bezoekerspunt er gekomen is.” Ook vertelde hij blij te zijn een toename van het draagvlak voor natuur te constateren. Zo bracht hij ook de film ‘Mijn naam is Sophia’ onder de aandacht. “Die film geeft iets aan van de natuur, maar ook van de cultuurhistorie.” In de lijn van Michiel stelde hij voor de film aan nieuwe inwoners te vertonen en over dat lidmaatschap: “Daar hebben we het nog wel over.”

Tekst, foto en video: Wim Uithol

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.