Home » Nieuws » HUISVUILINZAMELING 2

HUISVUILINZAMELING 2

HUISVUILINZAMELING 2

Enkele weken geleden vertelde ik u iets hoe de huisvuilinzameling in onze gemeente vroeger georganiseerd was. Daarover in dit stukje een vervolg.

In september 1945 ging de gemeente voor het eerst van haar inwoners een vergoeding vragen voor het ophalen van het huisvuil. De mogelijkheid van een gedifferentieerd tarief is toen door de gemeenteraad al onder ogen gezien, maar toch niet ingevoerd omdat de invordering daardoor te omslachtig werd geacht. Er werd daarom een uniform tarief ingevoerd van 25 cent per adres per maand. De gemeente had berekend dat dit 3.000,= gulden per jaar zou opleveren. On- en minvermogenden kregen gehele of gedeeltelijke vrijstelling. De inzameling was niet kostendekkend want het ophalen kostte de gemeente jaarlijks 3.900,= gulden. Het afval werd sindsdien één keer per week opgehaald. Voordien kwam de gemeente twee keer per week langs.

Het ophalen geschiedde aanvankelijk door een particulier met paard en wagen. In 1949 ging de gemeente het huisvuil zelf ophalen en werd er voor het eerst een eenvoudige vuilnisauto gekocht. Eind 1956 werd besloten een ‘moderne’ roltrommel vuilnisauto aan te schaffen. Daarmee kon een grotere hoeveelheid afval in één keer worden opgehaald. Gelijktijdig besloot de gemeente tot het introduceren van de bekende uniforme vuilnisemmers. Er werd een ‘huisvuilbelasting’ ingevoerd van f 6,= per jaar per afvalemmer. Per 1 oktober 1957 verscheen de bekende vuilnisemmer overal langs de straat. In 1960 gingen de kosten al met 2,= gulden omhoog, een verhoging met 33%. Ondanks die flinke kostenstijging werden de kosten van de reinigingsdienst nog voor slechts 43% uit de reinigingsrechten bekostigd. In de loop van de jaren ’60 ging de gemeente steeds meer streven naar een kostendekkend tarief. Zodoende werden de kosten per vuilnisemmer eind jaren ’60 20,= gulden per emmer.

Er was in de deze periode nog geen sprake van het verbranden van het huisvuil. Men had jarenlang een afspraak met Zwijndrecht om het huisvuil wekelijks in die gemeente te storten. In 1954 kwam het gemeentebestuur op het idee om het huisvuil te storten in de tankval (een diepe gracht) langs de Reeweg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom. Deze was in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gegraven.

Over enkele weken hoop ik nog wat historische feiten over de afvalinzameling in ons dorp te memoreren.

Historisch Genootschap,

Arie Verhoeven

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.