Home » Nieuws » Jubileum: vijf jaar Het Badhuis!

Jubileum: vijf jaar Het Badhuis!

Jubileum: vijf jaar Het Badhuis!

Geschiedenis
In de jaren dertig van de vorige eeuw opende Het Badhuis voor het eerst zijn deuren. Menig Zwijndrechtenaar kwam hier wekelijks met een handdoek onder de arm voor een douchebeurt. Je kon er ook in bad, maar dat was voor de meeste mensen niet weggelegd. Doordat zowat de gehele wijk in 1980 voorzien werd van nieuwe huizen met eigen douche, kwam de functie te vervallen en werd het Badhuis een buurthuis. Nadat een aantal organisaties waren voorgegaan, startte er in 2013 een samenwerkingsverband van Wijkplatform Centrum, Vivera en de Oude Kerk een nieuw initiatief. Op 5 maart van dat jaar verrichtte toenmalig wethouder Elbert Vissers de officiële opening. En dat is deze week alweer 5 jaar geleden. Alle reden om eens terug te blikken.

Koffie-inloop
Peter Huijser en zijn vrouw Mariette stelden zich beschikbaar om het project vlot te gaan trekken. Al snel meldden zich diverse vrijwilligers aan die graag mee wilden doen. Het Badhuis kent op dit moment een leger van ruim 25 trouwe vrijwilligers waarvan de meesten al vanaf het begin meedraaien.

De koffie-inloop was de eerste activiteit die van start ging. Daarmee ging de deur direct voor vier dagen in de week open. Vanuit de buurt kwamen andere wensen en ideeën naar boven en daar is naar geluisterd. Zo startte er in de eerste maand een Linedancecursus op maandagavond, gevolgd door een kaart- en biljartavond op dinsdagavond. Beide avonden kennen een trouwe groep van bezoekers, maar staan ook altijd open voor nieuwe bezoekers.

Kidsclubs
Ook de Kidsclub draait al vanaf de opening. Vele kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar uit Wijk Centrum hebben inmiddels de weg naar Het Badhuis weten te vinden. Op woensdagmiddagen wordt er van 14.30-16.00 uur geknutseld en spelletjes gedaan, afgewisseld met een bakactiviteit, bingo, filmmiddag of talentenjacht.

Ook op zondagmiddag is er op dezelfde tijd Kidsclub, met dezelfde ingrediënten, aangevuld met een mooi verhaal uit de Bijbel.

Binnenkort zal er om de week een jongerenactiviteit opgestart worden. Jongeren vanaf 12 jaar zijn dan van 16-19 uur welkom voor een spelletje darten, biljarten, gamen of gewoon om lekker te chillen. Aan de bar kan er dan een patatje of snack worden besteld. Een mooi begin van het weekend toch?!

Buurtmaaltijden
Iedere eerste dinsdag en derde donderdag van de maand worden er Buurtmaaltijden georganiseerd. Beide avonden beschikken over een eigen kookteam. Deze vrijwilligers weten iedere keer weer een lekkere maaltijd neer te zetten voor maar €3,50 p.p. Naast de kwaliteit van het eten, is de aanwezige sfeer het meest bijzondere van de buurtmaaltijden. ‘We zien dat wijkbewoners iets met elkaar gaan krijgen. Er ontstaan relaties, vriendschappen, die ook buiten Het Badhuis om, verder gaan ‘ , legt Peter uit. De maaltijden zijn dan ook erg populair. Tegenwoordig moet je op tijd zijn met aanmelden, anders kun je er niet meer bij. ‘ Om het werkbaar te houden in de keuken, stoppen we bij 50 aanmeldingen. Bij het Kerstdiner gaan we tot maximaal 60 gasten’.

Computercursus ‘ Durf-te-klikken’
De computercursus van Het Badhuis is inmiddels een begrip in Zwijndrecht en omstreken. Vele senioren hebben hier hun computerangsten overwonnen en gingen met het felbegeerde certificaat huiswaarts. De deelnemers spreken regelmatig hun waardering uit over het geduld van de docenten, maar ook over de extra service: na het volgen van een cursus mag je met je vragen altijd kosteloos langs blijven komen.

Het Badhuis op Zondag
Ook al ging het eerste initiatief uit van de Oude Kerk, de activiteiten zijn neutraal. Behalve op zondag. Sinds twee jaar is er In de morgen een bijeenkomst voor mensen die wel iets met geloof hebben, maar wat minder met een kerk. Ontmoeting, bezinning, gesprek en een lunch ter afsluiting, zijn de vaste onderdelen van deze activiteit. Vanaf half elf staat de koffie klaar.

Spreekuren
Op maatschappelijk vlak wordt er met verschillende professionele partners samen gewerkt. Tijdens de ochtenden van de koffie-inloop, houden zij spreekuur. Iedere dinsdagmorgen van 10-13 uur vindt het spreekuur van het Vivera-wijkteam plaats. Op woensdagmorgen van 11-12 uur houdt Schuldhulpmaatje spreekuur en op donderdag van 11-12 uur komt de wijkverpleegkundige van Curadomi langs.

Wijkplatform
Voor Wijkplatform Centrum is Het Badhuis de thuisbasis. Het Wijkplatform komt op voor de belangen van de bewoners en is blij met deze centrale plek in de wijk. Wijkbewoners kunnen eenvoudig met het platform in contact treden omdat er op dinsdagavond, woensdag en vrijdagmorgen altijd iemand van het platform aanwezig. Om de maand wordt er vergaderd en hebben wijkbewoners ook de mogelijkheid om aan te schuiven. Een aantal keren per jaar organiseert het Wijkplatform samen met Het Badhuis leuke activiteiten zoals de nieuwjaarsborrel, een wijkavond en niet te vergeten de straatspeeldag in juni!

Feest!
Vijf jaar terug, bij de opening, werd het nieuwe logo van Het Badhuis een puzzelstuk. Het symboliseert de verbinding. Het Badhuis heeft de afgelopen jaren een zinvolle bijdrage mogen leveren aan de verbinding tussen professionals en wijkbewoners en vooral ook aan relaties tussen wijkbewoners onderling. Er staat een bruisend wijkcentrum met vele activiteiten voor jong en oud. We zijn iedereen die hier zijn of haar steentje aan bij heeft gedragen, op welke manier dan ook, enorm dankbaar.

Ter gelegenheid van het jubileum is de koffie en de thee tijdens deze feestmaand helemaal gratis en is er iedere morgen iets lekkers bij de koffie. Op 23 maart wordt er een feestavond met happy hour georganiseerd. U bent van harte welkom om dit feestje met ons mee te vieren!

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.