Home » Nieuws » Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’?

Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’?

Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’?

De algemene Kinderboekenweek is dit jaar een griezelige aangelegenheid. Het motto is namelijk ‘Gruwelijk Eng’. Veel christelijke basisscholen hebben daar grote moeite mee en zijn overgestapt naar de Christelijke Kinderboekenweek, die als als motto ‘Bibbers in je buik’ heeft. Wij vroegen de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht aan welk evenement zij dit jaar meedoen.

‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’
“De grens tussen lekker griezelig en echt eng, ligt voor iedereen anders”, aldus de organisatoren van de algemene Kinderboekenweek, die dit jaar het thema ‘Gruwelijk Eng’ kent. “Kinderen kunnen door middel van kinderboeken op een veilige manier kennis maken met angst en enge situaties”. Veel christelijke basisscholen vinden evenwel, dat het thema ‘Gruwelijk Eng’ kinderen onnodig bang maakt en dat boeken over geesten en spoken niet bij het geloof passen. Zij kiezen daarom voor de Christelijke Kinderboekenweek met als thema ‘Bibbers in je buik’. Een Kinderboekenweek is bedoeld om het lezen door kinderen te bevorderen, niet om de kinderen bang maken, is hun mening.

Schoolboekenweek in Hendrik-Ido-Ambacht
Obs de Waterlelie heeft geen enkele moeite met ‘Gruwelijk eng’. “Wij koppelen zoals ieder jaar een projectweek aan het thema van de Kinderboekenweek. Op 2 oktober zijn we al begonnen met een grote opening op ons schoolplein. De school is deze week omgetoverd in ‘Leliestein’ en ziet er ‘Gruwelijk eng’ uit. De gehele week staat het vol met allerlei activiteiten en we sluiten af met kijkavonden”, aldus Ruben van der Steen, directeur obs De Waterlelie.

“Ook onze school doet aan de Kinderboekenweek met als thema Gruwelijk Eng mee!”, vertelt Wouter de Roon, directeur van Obs de Bron. “Wij hebben dit jaar gedurende de Kinderboekenweek een wedstrijd georganiseerd. De kinderen van de onderbouw mogen een griezelige tekening inleveren. De kinderen van de bovenbouw mogen een verhaal schrijven met de titel ‘Gruwelijk Eng’. De groepen 1-4 gaan de Kinderboekenweek afsluiten door middel van een dansje en een liedje en iedereen mag dan verkleed naar school komen.

“Omdat het nationale thema niet aansluit bij onze christelijke visie, hebben we er voor gekozen om elementen van de christelijke kinderboekenweek te gebruiken”, vertelt Mariska Barendregt, leerkracht bij Kindcentrum De Meander. “Ons thema is daarom: ‘Als je durft!’. Wij hebben op onze beide locaties een gezellige voorleeshoek ingericht en organiseren veel leuke activiteiten. Ook bereiden alle kinderen zich voor op het Boekenbal op 12 oktober, dat tevens de afsluiting van de Kinderboekenweek zal zijn”.

Ook op Kindcentrum de Wijngaard vinden ze dat het thema van de Algemene Kinderboekenweek niet goed aansluit bij hun visie op het onderwijs. “Wij zijn van mening dat je kinderen moet leren dat je niet bang hoeft te zijn en hoe je over je angsten heen kunt stappen”, aldus Nadia van Bennekom, leerkracht op De Wijngaard. “Wij openen de kinderboekenweek met als thema ‘Bibbers in je buik’ met een dans en een lied op het plein. Ook hebben we verschillende andere activiteiten gepland, zoals een bezoek aan de Bibliotheek, een boekenbal, een voorlees-, schrijf- en tekenwedstrijd, een tentoonstelling en een kleedjesmarkt.

Simone de Jong, teamleider onderbouw van Kindcentrum De Tweesprong is dezelfde mening toegedaan. “We sluiten heel bewust aan bij de christelijke Kinderboekenweek. Wij hebben dit jaar geen grote opening voor de kinderboekenweek. Wel zal er in de groepen aandacht aan worden besteed. Daarnaast sluiten we de kinderboekenweek af met een kinderboekenmarkt in ons gebouw. Van de overige basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht, die we naar hun deelname aan de Kinderboekenweek vroegen hebben wij geen reactie gekregen.

Tekst: Jan O’teur / Foto: Obs de Waterlelie

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.