Home » Nieuws » Kooiman Praktijk Centrum bijna 1 jaar operationeel

Kooiman Praktijk Centrum bijna 1 jaar operationeel

Kooiman Praktijk Centrum bijna 1 jaar operationeel

Bijna een jaar is het Kooiman Praktijkcentrum nu operationeel. Binnenkort hebben acht leerlingen hun eerste jaar praktijkonderricht er op zitten en stromen zij door naar het werkelijke werk op de werven van de Kooiman Marine Group.

Het eigen Praktijkcentrum is vorig jaar ingericht op initiatief van algemeen directeur Rinus Kooiman. “We hebben ons als doel gesteld om jongeren die hier als BBL-leerling gaan werken breder praktisch onderricht te geven. Hierdoor verkleinen we de afstand tussen het praktijkonderwijs en de werkelijke praktijk”, vertelt Joost Bodewes, verantwoordelijk voor HR binnen de Kooiman Marine Group. Hij legt uit dat jongeren die een BBL-opleiding gaan doen bij het bedrijf in het Praktijkcentrum vier dagen in de week praktijk-onderricht krijgen en daarnaast één dag per week naar een ROC gaan voor theoretisch onderwijs.

“Ons Praktijkcentrum is geen school”, zegt Bodewes. “Vroeger liep een leerling, die het vak wilde leren mee met een ervaren vakman. Door het vele werk op de werf kan zo’n ervaren man echter tegenwoordig geen uren meer vrij maken om een leerling de kneepjes van het vak te leren. Dat doen we daarom nu in het Praktijkcentrum”. Daar komen de jongeren onder de hoede van de ervaren praktijkcoördinator/leermeester Joop Labee. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in het onderwijs en leert hen de vaktechnische vaardigheden van al het op de werf voorkomende ijzerwerk, zoals aftekenen, meten, snijbranden, buigen en lassen. Joop: “Ik behandel de jongens als mijn eigen zoons. Er is tijd voor een geintje maar er moet wel serieus worden geleerd en gewerkt. Ik leg uit hoe het moet, vertel daar ook de theoretische achtergrond bij en kijk mee hoe het gaat”.

Iwan Veldman (18) begon vorig jaar als BBL-leerling bij het Kooiman Praktijkcentrum. “ Ik heb VMBO-GT gedaan maar daar heb ik onvoldoende praktijkervaring meegekregen. Ik wilde graag de praktijk in maar niet meer naar school. Via een advertentie van Metalent ben ik bij Kooiman terecht gekomen. Hier ben ik in het Praktijkcentrum begonnen met kleine werkstukjes om zo het gereedschap en het werken met ijzer te leren kennen. Joop kijkt mee en ziet wat ik al kan en waar ik nog beter in moet worden. Hoe verder ik in het jaar kwam, hoe leuker de klussen werden. De laatste tijd heb ik meegewerkt aan het maken van een echte mast voor een groot baggerschip, hier op de werf. Dat geeft wel een kick”.

Iwan stroomt binnenkort uit het Praktijkcentrum en gaat in zijn tweede leerjaar in de dagelijkse praktijk en productie van de werf aan de slag. Hij wordt dan, gekoppeld aan collega’s die het vak al jaren uitvoeren, een zogenoemde “maathelper”. De ervaren collega zal Iwan nog meer de fijne kneepjes leren en hem begeleiden. Joop: “Als dan al werkend blijkt, dat een leerling sommige dingen nog niet kan, dan maak ik een speciaal programma om hem dat nog bij te leren. Op deze manier leren deze toekomstige vakmensen heel veel en op een manier zoals het in de praktijk gebeurt; ook met de werkdruk die daar bij hoort natuurlijk. Ze sluiten uiteindelijk de BBL-opleiding af met een erkend MBO niveau3-diploma”.
Joost Bodewes licht toe dat het praktijkcentrum is opgericht vanuit een dubbel belang. “De Kooiman Marine Group is een van de grotere productiebedrijven in Zwijndrecht. Wij voelen ons medeverantwoordelijk om technische mensen hier kansen te geven. In ons eigen bedrijf zien we dat we te maken krijgen met vergrijzing. Via het praktijkcentrum leiden we in eigen beheer nieuwe vakmensen op”. De jongelui in het praktijkcentrum zijn na hun opleidingsperiode in principe verzekerd van een baan, met een vast contract. Wie daar interesse in heeft kan zich melden via www.werkenbijkooiman.nl”. “Mits je gemotiveerd bent, kun je hier als vakman bij wijze van spreken je hele werkzame leven aan de slag” “Hoe mooi is dat, in deze economisch soms moeilijke tijden”, besluit Bodewes.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.