Home » Nieuws » Kunst en Cultuur » Verslag voorlichtingsavond Het Kunsthuis Hendrik-Ido-Ambacht

Verslag voorlichtingsavond Het Kunsthuis Hendrik-Ido-Ambacht

Verslag voorlichtingsavond Het Kunsthuis Hendrik-Ido-Ambacht

H.I.Ambacht – Op donderdag 23 maart 2017 werd in Cultureel Centrum Cascade een voorlichtingsavond georganiseerd over ‘Het Kunsthuis Hendrik-Ido-Ambacht’, waarbij de doelstellingen en missie van stichting Het Kunsthuis onder de aandacht van 52 aanwezigen werd gebracht. Onder hen waren kunstenaars, vertegenwoordigers van welzijn- en zorginstellingen en afgevaardigden van zes lokale politieke partijen.

Mede namens voorzitter Mariette Bloem en secretaris Arie van der Wel opende penningmeester Cees van Meerten van stichting Het Kunsthuis de bijeenkomst met een korte toelichting op het programma.

Ervaringsdeskundige Marlies Schram
Daarna kreeg Marlies Schram als eerste het woord. Zij vertelde als ervaringsdeskundige over de opvoeding van haar 3 inmiddels volwassen zonen, waarvan twee zonen met een verstandelijke beperking waarbij de jongste daarvan tevens autistisch is. Zij zette de begeleiding en zorg voor deze twee zonen af tegen de begeleiding van haar oudste zoon, die makkelijk leert en niet beperkt is en dus in zijn eigen leefomgeving naar school kon, kon sporten en andere hobby’s kon uitoefenen. De meeste zaken zoals school, sport en overige (kunstzinnige) begeleiding voor haar twee jongsten waren alleen elders in de regio beschikbaar, maar wel onmisbaar in hun leven! Zij heeft in die periode ook ervaren dat juist onder deze groep mensen veel (creatief) talent aanwezig is dat in contact met anderen verder ontwikkeld kan worden. Marlies gaf aan, dat het fijn geweest zou zijn als een organisatie als het Kunsthuis destijds al in Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig was. Al was het alleen al, omdat er dan makkelijker kennis gemaakt kan worden met nieuwe vrienden en hun ouders in de eigen leefomgeving. Marlies sloot haar presentatie af met de wens dat het Kunsthuis er komt en dat dit een geweldige aanvulling zou zijn voor de gemeenschap.

Philadelphia
Na Marlies kwamen Wieneke Dijkstra en Lisa Moerland van Philadelphia aan het woord. Ook zij benadrukten dat het vele talent de mogelijkheid moet krijgen zich te ontwikkelen. Het initiatief van Het Kunsthuis kan een goede versterking zijn voor de dagbesteding van kwetsbare groepen. Wieneke is manager dienstverlening bij Philadelphia en vertelde over de ervaringen die zij heeft met dagbesteding bij diverse projecten in Dordrecht voor mensen met verschillende niveaus. Een voorbeeld is horecagelegenheid ‘Den Witten Haen’ in Dordrecht, waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen leren door te werken in een veilige omgeving, waarin zowel spannende als leuke dingen gebeuren. Lisa is kunstenaar en werkbegeleider bij culturele ontmoetingsplaats en creatieve werkplek Door in Dordrecht. Lisa geeft aan, dat hier geen nadruk wordt gelegd op alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar Door wil juist een fijn, kunstzinnig oord zijn voor alle deelnemers, waaronder ook mensen met een ‘rugzakje’, vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eigenlijk het format, dat het Kunsthuis ook wil aanbieden.

Empowerment door Jurriaan Omloo
Jurriaan Omlo, onderzoeker en adviseur, van bureau Omlo gaf een presentatie over de betekenis van empowerment. We leven in een tijd waarin eigen kracht en zelfredzaamheid, vaak samengevat als empowerment, prominent op de agenda staan. Als echter alleen de nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheden, talenten en mogelijkheden van mensen zal individueel empowerment niet goed tot bloei kunnen komen. Dat lukt alleen als er ook aandacht is voor sociale en maatschappelijke invloeden op individueel empowerment en erkenning voor de kwetsbaarheid en sociale afhankelijkheid van mensen.

Sommige mensen hebben extra steun nodig om weer in hun kracht en macht komen. Deels kan dat bereikt worden door de inzet van sociale professionals, die het o.a. het nemen van de eigen regie, het aanspreken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden stimuleren. Daarnaast is het in deze tijd van individualisering belangrijk dat er sociale cohesie wordt geboden.

Jurriaan benadrukte dat het Kunsthuis hier een prachtige bijdrage aan kan leveren. Mensen ontmoetten bij het Kunsthuis andere mensen uit hun eigen leefomgeving en wisselen kennis uit. Hierdoor zullen ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen, zich beter voelen, uit hun sociale isolement komen, zodat hun leven zich ook positiever kan ontwikkelen. Empowerment op meerdere fronten kan binnen een gemeenschap veel betekenen!

Toelichting op het Kunsthuis
Mariëtte Bloem, voorzitter van stichting Het Kunsthuis, lichtte vervolgens de doelstellingen en missie van de stichting toe, die mensen met en zonder beperking via kunst met elkaar in verbinding wil brengen. De doelgroep bestaat niet alleen uit mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en eenzame ouderen, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

Het Kunsthuis wil hiervoor een locatie faciliteren, die werkateliers aanbiedt aan kunstenaars, ateliers voor het bieden van dagbesteding en waar workshops gegeven kunnen worden. Daarnaast is er een expositieruimte, kunstuitleen en een winkel waar kunst verkocht kan worden. Het Kunsthuis omvat ook een lunchroom waar gezonde en lokale producten verwerkt en verkocht worden.

Mariëtte gaf aan, dat er, in de korte tijd dat stichting Het Kunsthuis bestaat, vele gesprekken gevoerd zijn met de politiek, ervaringsdeskundigen, welzijns- en zorginstellingen en mogelijke partners van het Kunsthuis. Dit, om een beeld te krijgen van de levensvatbaarheid van het Kunsthuis en de behoefte aan een organisatie als het Kunsthuis in Hendrik-Ido-Ambacht. Het idee is bij velen positief ontvangen en onder de mogelijke partners is veel interesse om een samenwerking aan te gaan.

Vragenronde
Na de diverse presentaties was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens deze vragenronde kwamen vragen aan de orde als: hoe en waar denken jullie een locatie te vinden, hoe zit het met de personele bezetting en hoe willen jullie het Kunsthuis financieren. Mariëtte en Cees beantwoordden de vragen.

Locatie
De locatie is uiteraard van groot belang. In de gemeente komen wellicht schoollocaties vrij die geschikt zouden kunnen zijn voor het Kunsthuis. De gemeente is dan ook een belangrijke gesprekspartner. Zolang er nog geen locatie bekend is, is het niet mogelijk om een tijdsplanning te maken waarbinnen het Kunsthuis gerealiseerd wordt.
Financiën en personele bezetting

In het ondernemersplan is uitgegaan van commerciële huurprijzen voor de ateliers. De dagbesteding aan kwetsbare groepen wordt verzorgd door professionals van zorginstellingen. Zij huren de faciliteiten, waardoor ook inkomsten worden gegenereerd. De verkoop van kunstwerken en de kunstuitleen zorgen voor inkomsten. Met inzet van vrijwilligers wil het Kunsthuis de bedrijfsvoering verzorgen.

De vragenronde resulteerde o.a. in de belofte om met de politiek aan tafel te gaan zitten om de plannen voor het Kunsthuis verder toe te lichten.

Afsluiting door de wethouder
Floor van de Velde, wethouder Ruimte, Wonen, Kunst & Facilitair van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, keek in zijn afsluitende verhaal terug op zijn eerste ontmoeting met de huidige voorzitter Mariëtte Bloem. Hij was onder de indruk van haar bevlogenheid en enthousiasme. Als advies gaf hij haar destijds mee om een onderbouwd ondernemersplan te schrijven en een breed draagvlak in de samenleving te organiseren. Dit heeft Mariëtte zeker ter harte genomen en dat heeft geresulteerd in stichting Het Kunsthuis. Floor bedankte het bestuur voor het genomen initiatief om het Kunsthuis levensvatbaar te krijgen en sprak lovende woorden voor de professionele opzet van de informatieavond.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Let op: Op deze dagen rondom de feestdagen zijn wij niet bereikbaar: Hemelvaartsdag (26 mei), vrijdag 27 mei en Tweede Pinksterdag (6 juni). De Brug wordt in week 23 op donderdag 9 juni verspreid.
Terug naar boven.