Home » Nieuws » Lezen is o zo belangrijk!

Lezen is o zo belangrijk!

Lezen is o zo belangrijk!

Van 3 tot en met 14 oktober is het dit jaar weer Kinderboekenweek. In die periode brengen bibliotheken en scholen het grote belang van het leren lezen voor de ontwikkeling van kinderen onder de aandacht. Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap. In Hendrik-Ido-Ambacht organiseert de Bibiliotheek AanZet diverse leuke Boekenweekactiviteiten.

Lezen is belangrijk
Volgens de Nederlandse Leescoalitie liggen de leesprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen onder het vereiste niveau. Hoewel alle kinderen in Nederland vanaf hun vierde jaar naar school gaan en daar leren lezen, verlaten nog steeds ieder jaar kinderen de basisschool met een forse leesachterstand. “Kinderen die meer lezen, halen betere resultaten op school. Niet goed kunnen lezen is niet goed voor het zelfvertrouwen van kinderen. Een kind dat een taalachterstand heeft, heeft dit vaak als volwassene nog steeds. Momenteel loopt bijna 14% van alle kinderen in Nederland het risico om op latere leeftijd laaggeletterd te zijn”, aldus de Leescoalitie. De, binnen de Leescoalitie samenwerkende organisaties, waaronder de bibliotheken bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. De Kinderboekenweek is daar een voorbeeld van.

Thema Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland. Het thema van Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap. BFF (Best Friends Forever), hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. Dit jaar staat het thema Vriendschap centraal, met als motto ‘Kom erbij!’.

Kinderboekenweek in de Bibliotheek AanZet
Tijdens de Kinderboekenweek worden van 3 tot en met 14 oktober in de bibliotheken allerlei super leuke activiteiten georganiseerd.
“We hebben in de bibliotheek een speciale Boekenweekhoek ingericht”, vertelt Judith Ubaghs, medewerkster van de Bibliotheek AanZet in Hendrik-Ido-Ambacht. “Vanochtend heeft VoorleesHeld Mieke voor kinderen van 2 t/m 6 jaar voorgelezen uit ‘De grote verrassing’ van Jelleke Rijken. Kinderen van 5 t/m 9 jaar konden van ‘s-middags onder begeleiding van Geke Wilschut een schilderij maken over Vriendschap. De schilderijen blijven een jaar in de bibliotheek hangen, zodat iedereen ze kan bewonderen.

Volgende week woensdag, 10 oktober gaan de VoorleesHelden Mieke en Klasine van 10.30 – 11.00 uur voor kinderen van 2 t/m 6 jaar voorlezen. Welk boek dit zal zijn blijft nog even een verrassing, maar het zal zeker over vriendschap, het thema van de Kinderboekenweek gaan. Naast het voorlezen wordt ook interactief met het verhaal aan de slag gegaan. Zo zullen de kinderen volop bij het verhaal worden betrokken. Dat is leuk en leerzaam!

Op diezelfde dag komt schrijfster Sanne Rooseboom van 15.00 – 16.00 uur uit haar boek ‘Jippie’ voor kinderen van 6 t/m 9 jaar voorlezen. Zij zal vragen van de kinderen beantwoorden en houdt ook nog een quizje met als hoofdprijs een door haar gesigneerd leesboek. Voor alle kinderen is er verder een leuke verrassing”, aldus Judith tot slot. Aanmelden voor deze activiteiten is overigens niet nodig en de toegang is gratis!

Tijdens de Kinderboekenweek ontvangt Mariëlle Witte, Bibliotheekconsulent 0-12 jaar 2 groepen 6 in de bibliotheek in Ambacht voor het bibliotheekbezoek Top Research. “We helpen de kinderen op weg bij het vinden van informatie die ze nodig hebben om bijvoorbeeld een goed werkstuk te maken. Met behulp van een stappenplan leren de kinderen tijdens deze les om op een schematische manier te zoeken, op internet en in analoge bronnen. En om de juiste informatie te selecteren die helpt bij het beantwoorden van de zoekvragen”.

Tekst en foto: Jan Oteur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.