Foto: Anke Bot Fotografie
Foto: Anke Bot Fotografie

Burgemeester geïnstalleerd

Lokaal

“Ik geloof in je, altijd gedaan, nooit in teleurgesteld, ten strijde burgemeester”. Met deze persoonlijke worden van wethouder Steven van Die aan nieuwe burgemeester Patrick van der Giessen vatte deze de sfeer en gevoelens in de raadszaal bij de installatie van de burgemeester samen.

Commissaris van de Koning Jaap Smit herinnerde aan het burgemeestersprofiel, dat hij in april van dit jaar van de gemeenteraad in ontvangst nam. “Voor alle inwoners” was daarbij een belangrijk punt, net zoals dat de burgmeester goede nevenfuncties kon hebben. Het resulteerde in zeven sollicitaties. Na gesprekken met de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad, werd uit hen Patrick van der Giessen als de beste match gekozen. “Ik onderschrijf die keuze”, aldus de Commissaris van de Koning. “Hij is veelzijdig, bekwaam, integer en houdt van humor. Hij heeft rechten en bedrijfskunde gestudeerd en is geboren en getogen en geworteld in H.I.Ambacht”. Een waarschuwend woord kwam er ook van de Commissaris. “Die wortels in de gemeenschap zijn ook een achilleshiel. Nabijheid is nodig maar soms is ook enige distantie vereist. Je bent onder de mensen en van de mensen maar niet altijd een van hen. Durf burgemeester te zijn en durf te zoeken naar de unieke balans in het spel van nabijheid en distantie”.

Als burgemeester is Patrick van der Giessen voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college, burgervader en verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Jaap Smit werd ernstig en serieus toen hij beklemtoonde het als Commissaris van de Koning onacceptabel te vinden als een burgemeester wordt bedreigd. “De burgemeester is kroonbenoemd en van en voor iedereen”. Hij riep de Ambachters op om de nieuwe burgemeester ruimte te geven en vertrouwen te schenken. “Laat Patrick op zijn eigen manier ontdekken hoe hij op zijn eigen manier de nieuwe rol kan vervullen. Dat is goed voor hem en voor iedere Ambachter”.

Wethouder en jeugdvriend Steven van Die herinnerde er aan dat Patrick van der Giessen bij voorstellen vaak uitgaat van de vraag of dat wel of niet bij Ambacht past.

Patrick van der Giessen zelf pleitte in zijn eerste toespraak als burgemeester voor redelijkheid en dienstbaarheid. “Op sociale media lijkt de verzuiling maximaal persoonlijk geworden. Vaak zijn we vergeten om redelijk te zijn. Ook dienstbaarheid lijken we te zijn vergeten. Dienstbaarheid is het aanbieden van een helpende hand en luisterend oor, het is een bescheiden kracht. Maar dienstbaarheid is een universeel principe.
Het hoort bij een overheid”. Het bracht de burgemeester ook op een krachtig pleidooi voor vrijwilligers en plaats voor jongere mensen in besturen van verenigingen. “Zonder mantelzorgers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen kunnen organisaties niet blijven draaien. Vrijwilligerswerk is redelijk en dienstbaar werk, goed voor alle betrokkenen en ik wil me daar voor inzetten”.

Patrick van der Giessen was eerder twee maal raadslid en twee maal wethouder. Hij begon zijn carrière ooit als juridisch medewerker bij de gemeente. Door die ervaringen kent hij het Ambachtse bestuur van binnenuit. Hij sprak uit zich verbonden te voelen aan de verantwoordelijkheden van een burgemeester en wil zich daarbij redelijk en dienstbaar opstellen en anderen inspireren hetzelfde te doen.

Tekst: Trudy Wehrmeijer

Lees hier de digitale editie

Hendrik-Ido-Ambacht

Zwijndrecht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug. U ontvangt dan elke week de edities in uw mailbox.