Home » Nieuws » Lokaal » Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

H.I.Ambacht – Na zich 28 jaar te hebben ingezet als bestuurslid van de Oranjevereniging, waarvan 25 jaar als voorzitter, draagt Jan Schram nu de voorzittershamer over. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november in het Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Onder de bezielende leiding van Jan is de Oranjevereniging uitgegroeid tot een organisatie die ieder jaar met Koningsdag een zeer uitgebreid programma organiseert voor heel Ambacht. Het vertrek van Jan, na zoveel jaar leiderschap, willen wij als vereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan. Aansluitend aan de jaarvergadering is er daarom een receptie waar u de gelegenheid heeft Jan zelf de hand te schudden. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur nodigt u van harte uit!

Wanneer u van deze uitnodiging gebruik maakt, verzoeken wij u om vóór maandag 14 november een e-mail te sturen naar info@ovhia.nl. Vermeld uw naam, uw adres, het aantal personen en of u bij de vergadering, de receptie of beide aanwezig zult zijn. Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 om 20:00. De genoemde stukken staan vanaf 7 november op onze website www.ovhia.nl

1. Opening
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2015
3. Secretarieel jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden
– Verkiesbaar: Angelina Pons, Isabel Stolk en Jorgen Feunekes
– Aftredend en herkiesbaar: Marlies Bol, Hilma Legerstee en Peter Hoogstraaten
– Aftredend: Cees Helder
8. Bestuursoverdracht Jan Schram – Dirk Havenaar
9. Rondvraag

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.