Home » Nieuws » Lokaal » Bouwfonds IM maakt bezwaar tegen uitbreiding van De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht

Bouwfonds IM maakt bezwaar tegen uitbreiding van De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht

Bouwfonds IM maakt bezwaar tegen uitbreiding van De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht

Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) gaat namens een van haar fondsen bezwaar maken tegen het voorgenomen uitbreidingsplan van winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht. Bouwfonds IM stelt dat met het uitbreidingsplan onverantwoord veel leegstand in de hand wordt gewerkt en heeft een alternatief plan laten ontwikkelen. Daarover wil Bouwfonds IM graag met alle betrokken in overleg.

De bezwaren van Bouwfonds IM richten zich op vrijwel alle relevante aspecten van het voorgestelde uitbreidingsplan: de omvang, het veronderstelde versterkende effect op het bestaande centrum en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de afspraken en randvoorwaarden die aan de uitbreiding van het winkelcentrum ten grondslag liggen.

Het fonds is eigenaar van 9.500 m2 winkelruimte in het bestaande centrum. Op dit moment staat daarvan circa 1.400 m2 leeg. Tot 1 november zal deze leegstand door opzegging en afloop van tijdelijke huurcontracten oplopen tot 2.150 m2, oftewel bijna 25% van het totale winkeloppervlak. En in deze cijfers is de leegkomende Jumbo supermarkt in het bestaande deel, na de beoogde verplaatsing naar de nieuwbouw, nog niet meegerekend. Dit zorgt voor nog eens 1.690 m2 leegstand aangezien voor deze ruimte nog geen nieuwe bestemming is gevonden. Ook is de leegstand in delen van het centrum die geen eigendom zijn van het fonds niet in deze cijfers meegenomen.

Tegenover deze te voorziene leegstand van circa 4.000 m2 in het bestaande deel, staat een uitbreiding van 5.500 m2 in het nu voorliggende uitbreidingsplan opgenomen. Deze uitbreiding vindt Bouwfonds IM ongekend in de hedendaagse winkelmarkt en desastreus voor de positie van De Schoof als hoofdwinkelcentrum van Hendrik Ido Ambacht. De gehanteerde argumentatie dat de nieuwbouw wordt ingevuld door winkels die elders vanuit Hendrik Ido Ambacht naar de Schoof verhuizen, gaat volgens Bouwfonds IM maar ten dele op. Zo is Jumbo, die bijna de helft van de vierkante meters in de nieuwbouw zal bezetten, nu gevestigd in het bestaande deel van De Schoof.

Het voorliggende uitbreidingsplan heeft daarnaast geen structuur versterkend effect. Zowel Jumbo als Action komen op ruime afstand van het bestaande deel te liggen met een eigen parkeer-voorziening direct voor de deur, gelegen tussen de uitbreiding en het bestaande deel. Hierdoor ontbreekt een aansluiting met het bestaande deel waardoor een uitwisseling van bezoekers niet voor de hand ligt. Het haltermodel, dat als basis wordt gehanteerd voor de ruimtelijke vormgeving van de uitbreiding, is verouderd en in de praktijk ook niet werkzaam gebleken. Eerder zal er bij de uitbreiding sprake zijn van een los functionerende winkelconcentratie zonder meerwaarde voor het bestaande deel, ook omdat er niet tot nauwelijks branches of winkelformules worden toegevoegd die nu nog in Hendrik Ido Ambacht ontbreken.

Bouwfonds IM vreest juist een structuur verzwakkend effect: de afstanden tussen de koppen van het winkelcentrum met de supermarkten wordt sterk vergroot en de leegstand in het middendeel van het centrum verder zal oplopen. Nu nog aanwezige branches zullen hierdoor verdwijnen. Een functie van De Schoof als louter boodschappencentrum dreigt.

Bouwfonds IM heeft door Webscon een alternatief plan laten ontwikkelen waarin een beperkte uitbreiding gepaard gaat met aanpassing en verdichting van het bestaande winkelcentrum en waarbij ook andere functies, waaronder wonen, zorg en horeca, aan het centrumgebied worden toegevoegd.

Het alternatieve plan is veel meer in overeenstemming met de ladder voor duurzame verstedelijking en het vigerende provinciaal beleid. En het voldoet beter aan de uitgangspunten van de Detailhandelsstructuurvisie van Hendrik Ido Ambacht voor wat betreft het aantal vierkante meters uitbreiding en het beoogde structuurversterkende effect.

In het belang van het fonds en haar huurders, zal Bouwfonds IM gebruik maken van alle haar ter beschikking staande mogelijkheden om de realisatie van het nu voorliggende uitbreidingsplan te voorkomen. Bouwfonds IM zou er echter de voorkeur aan geven om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over een alternatief plan omdat ook zij onderkent dat maatregelen nodig zijn om De Schoof weer een gezonde toekomst te geven. Bouwfonds IM is daarom ook zeker bereid om de nood-zakelijke inspanningen te verrichten om dit doel samen met alle direct betrokkenen veilig te stellen.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Let op: Op deze dagen rondom de feestdagen zijn wij niet bereikbaar: Hemelvaartsdag (26 mei), vrijdag 27 mei en Tweede Pinksterdag (6 juni). De Brug wordt in week 23 op donderdag 9 juni verspreid.
Terug naar boven.