Home » Nieuws » Lokaal » College Hendrik-Ido-Ambacht presenteert Kadernota 2018-2021

College Hendrik-Ido-Ambacht presenteert Kadernota 2018-2021

College Hendrik-Ido-Ambacht presenteert Kadernota 2018-2021

“Vol vertrouwen dit laatste jaar in!”


H.I.Ambacht – Voorzichtig optimistisch. Met die woorden presenteert het college van burgemeester en wethouders (B&W) de kadernota voor 2018. Daarin schetst ze de financiële kaders. Wethouder André Flach (Financiën): “Dat het ieder jaar een beetje beter gaat, is gelukkig een ontwikkeling die lijkt door te zetten. Dat is gunstig voor onze portemonnee en dat schept ruimte om doelen uit het coalitieprogramma verder waar te maken. Toch blijft strakke discipline bij het begroten wel degelijk nodig. Er blijven risico’s, wel hebben we hier in eerdere jaren al geld voor opzij gezet. Door dit solide financiële beleid van de afgelopen jaren, kunnen we de onroerend zaakbelasting (OZB) dit jaar zelfs met 2% verlagen.” Nu de pittige tijden wat achter de rug lijken de zijn, blikt het college vooruit op het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel is er al gerealiseerd, maar ze gaan er vol vertrouwen tegenaan om alle verwachtingen waar te maken.

Samen zorgen
Wethouder Patrick van der Giessen, verantwoordelijk voor Zorg: “We kregen er twee jaar geleden veel zorgtaken bij. Inmiddels staat de zorgstructuur en dat stemt me voorzichtig optimistisch. We doen ons uiterste best om iedereen passende zorg te bieden. Dat moeten we wel doen met minder geld dan er voorheen voor beschikbaar was.” De basis is er dus. “Toch zijn we er daarmee nog niet”, aldus van der Giessen. “Het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit. Denk aan kinderen die kwetsbaar zijn. Maar ook aan ouderen die langer thuis blijven wonen en vaker hulp nodig hebben. Als gemeente ondersteunen we mantelzorgers die deze taak op zich nemen.”

Omgevingswet
In 2018 investeert de gemeente ook in voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingswet die in 2019 landelijk van kracht wordt. Wethouder Floor van de Velde: “Door 26 wetten samen te voegen worden de regels rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur straks eenvoudiger. Inwoners en bedrijven krijgen zo meer vrijheid. Maar ook meer verantwoordelijkheid. We gaan het komend jaar kijken wat er nodig is om dit goed te laten verlopen.”

Duurzaamheid
In 2015 stelde de raad het actieplan Duurzaamheid op. Twee jaar na de vaststelling zijn de meeste van de lokale speerpunten uitgevoerd en zelfs dagelijkse praktijk geworden. Van de Velde: “Bedrijven krijgen van ons ondersteuning bij het invullen van de milieubarometer, we plaatsen bomen terug die we kappen en leggen meer vrij liggende fietspaden aan. In 2018 gaan we hier zonder meer mee verder.”

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid is speerpunt voor de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Burgemeester Jan Heijkoop: “Dit doen we door intensief in te zetten op het aanpakken van overlast, in het bijzonder bij winkelcentrum Hoog Ambacht. Maar denk ook aan het tegengaan van overlast van honden, rommel op straat en overlast door verkeer. We maken hierbij gebruik van onze eigen opsporingsambtenaren, maar werken ook nauw samen met andere partners.” Een belangrijke partner zijn onze inwoners, die we via buurtpreventie en Nextdoor benaderen en faciliteren. De komende tijd gaan we inzetten op een nog groter gebruik van dit online sociale buurtnetwerk.

De Volgerlanden groeit en bloeit
Vanwege de opgebloeide woningmarkt konden projectontwikkelaars de afgelopen tijd meerdere grote woningbouwprojecten in De Volgerlanden in de verkoop brengen. Maar er werden ook veel kavels verkocht aan particuliere opdrachtgevers. Met deze verkopen is een flinke stap gezet in de richting van de afronding van De Volgerlanden West. In de praktijk blijkt dat de markt sneller dan verwacht aantrekt. De gemeente is voortvarend bezig om de gronden in De Volgerlanden Oost op tijd klaar te hebben voor verkoop. Er is daarom reeds gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De eerste deelprojecten komen in 2019 in de verkoop. Flach: “Ik verwacht dat de gunstige situatie op de woningmarkt de komende jaren zeker nog aanhoudt. De komende jaren gaan we de wijk verder ontwikkelen en laten groeien. We doen ons uiterste best om de gronden op tijd klaar te maken voor de bouw van woningen. Het behoud van het groene karakter van de wijk blijft ons speerpunt.”

Risico’s
Hoewel er veel positiefs te melden is, ziet het college ook risico’s. Zo stijgen de kosten voor afvalinzameling. Verantwoordelijk wethouder Floor van de Velde: “Ik ben met onze afvalinzamelaar in gesprek om zo samen tot oplossingen te komen waarmee we de kosten terugdringen.” Andere risico’s waar het college geld voor reserveert zijn tekorten op de inkomensvoorziening, extra kosten voor Jeugdzorg en de werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Natuurlijk zijn deze extra risico’s vervelend” aldus Flach, “maar we kunnen ze gelukkig opvangen dankzij het weerstandsvermogen dat we in de loop van de jaren hebben opgebouwd.”

Besluit
De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de brede commissie op 21 juni en neemt tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2017 een besluit.

Klik hier om de kadernota 2018-2021 te downloaden

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.