Home » Nieuws » Lokaal » Denk mee over de toekomst van onze accommodaties

Denk mee over de toekomst van onze accommodaties

Denk mee over de toekomst van onze accommodaties

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen uit om te reageren op de Nota Accommodatiebeleid. Het gaat daarbij met name om het toegevoegde toetsingskader voor het (helpen) huisvesten van maatschappelijke organisaties en een uitvoeringsprogramma.

De basis
In het najaar van 2012 heeft de gemeente maatschappelijke organisaties, verenigingen gevraagd naar hun wensen. Ook konden zij, net als alle inwoners, een reactie geven op de eerste aanzet tot de Nota Accommodatiebeleid. De nota ging in op de vraag wat de gemeente wil met haar accommodaties en waarom. Hierna is ook de gemeenteraad geraadpleegd. De ingekomen reacties zijn gewogen en zo mogelijk verwerkt in de nota.

Reactie gevraagd
Het resultaat van de eerste inspraakronde wordt nu door het College van B&W opnieuw aan belanghebbenden en belangstellenden voorgelegd: de Nota Accommodatiebeleid, met daaraan toegevoegd een toetsingskader voor het (helpen) huisvesten van maatschappelijke organisaties en een uitvoeringsprogramma.

Wethouder Michiel van der Vlies (met in zijn portefeuille maatschappelijke ondersteuning en sport) is tevreden met het voorlopige resultaat: “Uit de nota die er nu ligt spreekt een redelijk hoog ambitieniveau. Dat zie je met name aan de lijst met acties, die we de komende jaren willen oppakken en aan de manier waarop we proberen aan de kenbaar gemaakte wensen tegemoet te komen. Nu willen we ook graag weten of onze inwoners, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen achter de uitwerking van het plan staan. Daarna kunnen we aan de slag om te werken aan een efficiënter en meer vraaggericht accommodatiebeleid.”

Reageren?
De Nota Accommodatiebeleid (versie maart 2013) is digitaal beschikbaar op www.h-i-ambacht.nl en ligt ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis. Zend uw reactie vóór zaterdag 8 juni 2013 naar:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
t.a.v. van de heer G.J. Houterman
postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.