Home » Nieuws » Lokaal » Gevaarlijke verkeerssituaties in Hendrik-Ido-Ambacht: Onderdijkse Rijweg

Gevaarlijke verkeerssituaties in Hendrik-Ido-Ambacht: Onderdijkse Rijweg

Het autoverkeer op de smalle Onderdijkse Rijweg zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers.
Gevaarlijke verkeerssituaties in Hendrik-Ido-Ambacht: Onderdijkse Rijweg

Veilig van Hendrik-Ido-Ambacht naar Zwijndrecht fietsen over de Onderdijkse Rijweg lijkt nog ver weg.

H.I.Ambacht – In deze aflevering van de rubriek ‘Gevaarlijke Verkeerssituaties’ in Hendrik-Ido-Ambacht vragen wij uw aandacht voor de problematiek rond een veilige fietsverbinding tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht via de Onderdijkse Rijweg.

Op de fiets over de Onderdijkse Rijweg
Om vanuit of via Hendrik-Ido-Ambacht naar Zwijndrecht en Dordrecht te fietsen kan in theorie gebruik worden gemaakt van de Veersedijk of de Onderdijkse Rijweg. De Veersedijk is in de praktijk evenwel geen optie: er zijn geen fietspaden en op deze relatief smalle, doorgaande weg met heel veel (vracht)verkeer wordt gevaarlijk hard gereden.

De Onderdijkse Rijweg is daardoor de enige route voor fietsverkeer langs de dijk richting Zwijndrecht en Dordrecht. Het zou dan ook voor de hand liggen, dat deze smalle weg uitsluitend bestemd zou worden voor fietsers, zoals op het verlengde van de Onderdijkse Rijweg in de gemeente Zwijndrecht het geval is. Het probleem is echter, dat aan deze weg de nodige woningen en woonwijkjes (Hooftwijk en Van Akenwijk) liggen, die alleen via de Onderdijkse Rijweg de Veersedijk op kunnen. Doordat de Onderdijkse Rijweg is open gesteld voor alle wegverkeer wordt deze weg bovendien door veel weggebruikers volop gebruikt als sluiproute. De maximum snelheid van 30 km wordt daarbij maar al te vaak over het hoofd gezien.

Een gedeeltelijke oplossing van het probleem
De gemeente stelde in november 2014 voor om de Onderdijkse Rijweg ter hoogte van het viaduct met de Jacobuslaan aan twee zijden af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Daardoor zouden alle woningen nog wel bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer en zou de intensiteit en de snelheid van het autoverkeer aanzienlijk afnemen. Hetgeen “ten gunste van de leefbaarheid van de woonomgeving van de bewoners” zou zijn. De Onderdijkse Rijweg zou daarmee eindelijk ook een veilige weg worden voor het doorgaande fietsverkeer.

Althans voor het deel van de Onderdijkse Rijweg tussen de Raadtweg en de Hooftwijk! Zo lang ter hoogte van de Hooftwijk het autoverkeer vanuit De Volgerlanden richting de Veersedijk nog gebruik maakt van de Onderdijkse Rijweg blijft het voor fietsers op dit deel van de Onderdijkse Rijweg een levensgevaarlijke situatie. Om de Onderdijkse Rijweg zo veilig mogelijk te maken voor fietsers zou eerst de Rietlaan met de Veersedijk moeten worden verbonden en het verkeer vanuit de Volgerlanden via de Rietlaan naar de Veersedijk worden geleid.

Een veilige fietsverbinding via de Onderdijkse Rijweg nog ver weg
Wat is er nu met het voorstel van de gemeente gebeurd? De gemeente heeft aan 47 bewoners van de Onderdijkse Rijweg gevraagd wat zij van dit voorstel vonden. Van de 41 reacties bleek de meerderheid tegen het voorstel te zijn. Op grond van deze uitslag heeft de gemeente begin 2015 besloten niet over te gaan tot het afsluiten van de Onderdijkse Rijweg voor doorgaand autoverkeer. Met de veiligheid van de fietsers is bij dit besluit geen enkele rekening gehouden. Aangezien ook de aansluiting van de Rietlaan op de Veersedijk als ontsluiting van de Volgerlanden nog lang niet in zicht lijkt, blijft het voor fietsers, die via de Onderdijkse Rijweg naar Zwijndrecht en vice versa willen reizen oppassen geblazen!

Blijft de vraag of de gemeente een besluit over het al dan niet in stand houden van een gevaarlijke verkeerssituatie wel mag laten afhangen van de mening van (een deel van) de inwoners van een gemeente. Heeft zij geen eigen verantwoordelijkheid voor de (verkeers)veiligheid van haar inwoners?

Door: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.