Home » Nieuws » Lokaal » Hondsdolheid (Rabiës) bij Dierenkliniek Ridderkerk

Hondsdolheid (Rabiës) bij Dierenkliniek Ridderkerk

Hondsdolheid (Rabiës) bij Dierenkliniek Ridderkerk

Onlangs is bij Dierenkliniek Ridderkerk een geval van Rabiës (hondsdolheid) geconstateerd. Het ging hierbij om een pup die vanuit Bulgarije was geïmporteerd om bij een gezin in Rotterdam te gaan wonen. Niet lang nadat hij hier was aangekomen werd hij ernstig ziek. Daarom heeft hij enige tijd bij ons in de opname doorgebracht, al direct in de quarantaine. Hierdoor heeft de pup geen contact gehad met andere dieren en hebben onze andere patiënten geen enkel risico gelopen.

Helaas kwam bij zijn overige ziekteverschijnselen op een gegeven moment ook abnormaal bijtgedrag. Hierop is bij ons de verdenking hondsdolheid gerezen en hebben wij ingegrepen.
Wij hebben van deze verdenking melding gemaakt bij de NVWA. Deze heeft na onderzoek op de ingeslapen pup de diagnose bevestigd. Daarop is een onderzoek gestart naar andere dieren die mogelijk ook besmet waren, hierbij is een nestgenoot gevonden die in Zaandam verbleef en inmiddels ook ernstig ziek was. Ook bij deze pup is de diagnose hondsdolheid bevestigd.

Wat is hondsdolheid?
Hondsdolheid (Rabiës) is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus wordt overgedragen via speeksel van besmette dieren, en kan ook van dieren op mensen overgedragen worden. Dit kan bijvoorbeeld bij bijtwonden of het likken van handen met wondjes erop. Als een mens of dier eenmaal ziek is krijgt deze met name zenuwverschijnselen en kunnen deze agressief bijtgedrag gaan vertonen. Als niet snel wordt opgetreden na besmetting is er geen behandeling meer mogelijk en is deze ziekte vrijwel altijd dodelijk. Tussen het tijdstip van besmetting en het optreden van verschijnselen kunnen enkele maanden zitten. Helaas is een dier al besmettelijk en verspreidt het virusdeeltjes al tot twee weken voordat het dier merkbaar ziek wordt. Daarbij kunnen dus al andere dieren en mensen worden besmet, met mogelijk zeer ernstige gevolgen.

In Nederland komt Rabiës gelukkig niet ‘in het wild’ voor. Helaas hebben we in 2012 wél met deze ziekte te maken gekregen en nu dus weer. Het betreft steeds dieren die vanuit verre buitenlanden worden meegenomen naar Nederland. In 2012 was dit Marokko, nu komen beide pups uit Bulgarije. In Afrika en Oost-Europa komt Rabiës nog wel veel voor en veroorzaakt het veel ellende.

Importeren van honden
Voordat een dier naar Nederland mag worden geïmporteerd moet het ingeënt zijn tegen Rabiës Dit moet in een officieel paspoort worden vastgelegd. Helaas merken wij dat met deze paspoorten, met name bij dieren afkomstig uit Oost- Europa nogal eens onzorgvuldig wordt omgegaan. Entingen worden soms wel in het paspoort gezet terwijl deze niet gegeven zijn. Het is mogelijk dat dit bij deze pups ook is gebeurd, dit is nog niet volledig bekend. Daarnaast is het ook mogelijk dat de enting wel degelijk is gegeven, maar dat de pup op dat moment al besmet was met het virus. Een enting heeft dan geen zin meer.

Het is op dit moment nog niet goed te zeggen waar het bij deze gevallen fout is gegaan, maar het feit blijft dat deze pups het Rabiësvirus hebben meegenomen vanuit Bulgarije naar Nederland. Daardoor zijn de eigenaren en omgeving van de pup aan dit dodelijke virus blootgesteld, waaronder ook onze dierenartsen en assistentes. Dit vinden wij natuurlijk een uitermate verontrustende zaak. Daarom zijn wij al veel langer van mening dat het niet verantwoord is om honden uit landen waar Rabiës voorkomt te importeren naar Nederland. Ook al geeft een stichting alle vaccinaties volgens de regels, het risico is hiermee niet weg te nemen. De enige manier waarop het uitgesloten kan worden dat een hond Rabiës meebrengt is door hem maandenlang in quarantaine te plaatsen. Testen op besmetting is helaas alleen mogelijk bij dode dieren door hersenonderzoek.

Risico voor de omgeving, wat kunt u doen?
Na het bevestigen van de besmetting zijn door de GGD en NVWA alle mensen en dieren die in contact zijn geweest met de pups opgespoord. Voor alle betrokkenen is een behandeling ingesteld om het risico zo klein mogelijk te maken.
Voor andere honden en katten die in onze dierenklinieken zijn geweest is er geen risico op blootstelling aan het virus. Gelukkig hebben we het dier direct al met de nodige voorzorgsmaatregelen behandeld, ook al was nog niet bekend dat het om Rabiës ging.
Wel is het zo dat deze twee pups mogelijk niet de eerste, en waarschijnlijk niet de laatste gevallen zullen zijn. Dit komt doordat er tegenwoordig ondanks ons advies steeds meer honden uit Oost- Europa worden geïmporteerd. De kans dat honden in Nederland gaan worden besmet door deze geïmporteerde honden is gelukkig op dit moment nog erg klein. Helaas moeten we constateren dat deze langzamerhand wel steeds groter wordt. U kunt hiertegen zelf ook iets doen. De kans op het oplopen van Rabiës kunt u voor uw hond enorm verkleinen door hem of haar te laten vaccineren tegen deze ziekte. Op die manier kan voorkomen worden dat uw dier besmet wordt en hoogstwaarschijnlijk komt te overlijden als hij/zij onverhoopt contact heeft met een besmet dier.

Mocht u een hond uit Oost-Europa hebben geadopteerd, laat dan in ieder geval even het paspoort controleren door uw dierenarts. Deze kan dan een inschatting maken in hoeverre uw hond nog vaccinaties nodig heeft zodat hij/zij zo goed mogelijk beschermd is tegen ziektes.

U kunt voor het vaccineren van uw dier een afspraak maken bij uw dierenarts. Mocht u naar aanleiding van deze gevallen vragen hebben kunt u ze aan uw eigen dierenarts stellen, maar ook mailen naar vragen@dierenkliniekridderkerk.nl. Wij antwoorden u dan zo snel mogelijk.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.