Home » Nieuws » Lokaal » Inspraak bij uitbreidingsplannen winkelcentrum De Schoof

Inspraak bij uitbreidingsplannen winkelcentrum De Schoof

Inspraak bij uitbreidingsplannen winkelcentrum De Schoof
Fotografie: Derrick Flach

Inwoners mogen meebeslissen!

H.I.Ambacht – Na de tumultueuze discussie tussen gemeente en winkeliers bij de uitbreidingsplannen van De Schoof, zijn beide partijen onlangs weer in gesprek geraakt. Toch is er nog een derde partij bij betrokken, die echter weinig aan het woord is geweest: de Ambachtse inwoners. Zij kunnen wel degelijk hun stem laten gelden en een inspraakreactie geven. Maar haast is geboden. De plannen liggen al ter inzage op het gemeentehuis.

Het publieke debat waarbij gemeente en winkeliers openlijk met elkaar de degens kruisten, heeft veel stof doen opwaaien. Vooral via social media mengden ook de Ambachtse inwoners zich in de discussie. Daarbij valt op te maken dat de ondernemers veel bijstand krijgen voor hun alternatieve plannen.

Toch hult de gemeente zich veelal in stilzwijgen als het gaat om de mening van de potentiële klanten van het nieuwe winkelcentrum en spitst de discussie zich voornamelijk toe tot het gladstrijken van de plooien met de ondernemers en de media.

Inspraakperiode is al gestart
De inspraak voor het voorontwerp van het bestemmingsplan is 1 juni al ingegaan. Dat impliceert dat alle inwoners en partners hun mening kunnen geven op het plan tot zes weken na deze datum. Daarbij geldt: hoe minder draagvlak er is voor de gepresenteerde plannen, hoe groter de kans is, dat er aanpassingen gedaan zullen worden. Op de gemeentelijke website is te lezen dat: “Op basis van de reacties het ontwerp-bestemmingsplan eventueel nog wordt aangepast. Op dit (al dan niet aangepaste) ontwerp-bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Pas als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld door de raad, kan de projectontwikkelaar gaan bouwen”. Om van het recht gebruik te maken kunnen inspraakreacties tot uiterlijk 12 juli 2017 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht

Vanaf 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof’ met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001 ter inzage in de hal van het gemeentehuis of is online in te zien op www.h-i-ambacht.nl.

Uw mening is belangrijk voor ons
Aangezien De Brug alle kanten van dit dossier evenredig en objectief wil belichten, vragen wij u om uw mening naar ons in te sturen. Wij zijn benieuwd naar wat u vindt van de gemeentelijke uitbreidingsplannen van De Schoof.

Tekst: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.