Home » Nieuws » Lokaal » Jan Schram draagt het stokje over

Jan Schram draagt het stokje over

Jan Schram draagt na 21 jaar de voorzittershamer van Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana over aan zijn opvolger Dirk Havenaar
Jan Schram draagt het stokje over

Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana uit Hendrik-Ido-Ambacht wisselt na 21 jaar van voorzitter!

Door: Jan O’teur

Hendrik-Ido-Ambacht – Na zich 28 jaar te hebben ingezet als bestuurslid van de Oranjevereniging, waarvan 21 jaar als voorzitter, draagt Jan Schram op de Algemene Ledenvergadering van donderdag, 17 november a.s. de voorzittershamer over. Onder zijn bezielende leiding is de Oranjevereniging uitgegroeid tot een organisatie, die ieder jaar met Koningsdag een uitgebreid programma organiseert voor heel Ambacht.

Jan Schram 21 jaar voorzitter van de Oranjevereniging
“In 1985 ben ik in Hendrik-Ido-Ambacht komen wonen en in 1988 werd ik door Arie Rijkaart van Cappellen gevraagd voor het bestuur van de Oranjevereniging. Gezien mijn royalistische achtergrond had ik daar weinig problemen mee!”, vertelt Jan Schram in zijn gezellige woning met uitzicht op de Waal. “Toen ik in 1995 Gerard van Harten opvolgde, die 14 jaar voorzitter van de Oranjevereniging is geweest, had ik een 4-tal doelstellingen, die ik samen met het bestuur en de vrijwilligers van de Oranjevereniging wilde realiseren. In het kort waren dat: Schaalvergroting, professionalisering, ledenwerving en vrouwen in het bestuur”.

Vier te realiseren doelstellingen
Volgens de statuten van Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana heeft de vereniging als doel: “Haar leden in de gelegenheid te stellen door gezamenlijke manifestaties uiting te geven aan hun verbondenheid met het Huis van Oranje, alsmede de bevordering van de gemeenschapszin in de gemeente H.I.Ambacht”. Om het eerste te bereiken moest volgens Jan aan schaalvergroting en professionalisering van de activiteiten en de financiering daarvan worden gedaan, om het laatste te bereiken waren ledenwerving en vrouwen in het bestuur belangrijke aandachtspunten.

Schaalvergroting
“Schaalvergroting van de activiteiten was nodig om alle leeftijdsgroepen binnen de Ambachtse bevolking de gelegenheid te bieden aan Koningsdag deel te nemen. Daartoe hebben we in de loop van de tijd als aanvulling op bestaande activiteiten zoals de braderie, de kinderspelen, de seniorendag, de taptoe en het vuurwerk nieuwe activiteiten toegevoegd zoals het Oranje-ontbijt, het Grand-café Plaza, de Breakfastrun, de Oranje Promenade achter de Schoof, de kindervrijmarkt en de Orange Garden”.
Vanaf 1998 zijn de 5-jarige jubilea van de vereniging groots gevierd. Onze bijdrage aan het bezoek van de koninklijke familie aan Dordrecht heeft landelijke bekendheid gekregen.

Professionalisering
“De professionalisering, die we voor ogen hadden, betrof zowel de activiteiten als de financiering daarvan. Voor alle activiteiten bestaat een draaiboek, waarin onder meer de vergunningenprocedures staan beschreven en samen met de gemeente hebben we een veiligheidsplan”. Wat dat laatste betreft wil Jan graag de goede samenwerking met de gemeente benadrukken. “De samenwerking met de gemeente vormt de basis voor het succes van de door ons georganiseerde activiteiten”.
Naast de contributies van de leden – 1.500 Ambachtse gezinnen zijn lid – kan de Oranjevereniging voor het organiseren van haar activiteiten niet zonder de bijdragen van sponsoren, adverteerders, donateurs en andere geldschieters. De contacten met de financiers zijn professioneel georganiseerd.

Ledenwerving en vrouwen in het bestuur

“We hebben het werven van leden voor zowel onze vereniging als voor ons bestuur in een nieuwe jasje gestoken. Het resultaat mag er zijn. Niet alleen zijn 1.500 gezinnen lid, maar ook is er een bestuur, dat een redelijke afspiegeling vormt van de samenstelling van de Ambachtse bevolking. Het bestuur bestaat nu uit 10 mannen en 5 vrouwen waaronder een aantal jonge bestuursleden”.

Vertrouwen in de toekomst

De aanwezigheid van vrouwen in het bestuur en de verjonging, die een aantal jaren geleden is ingezet, geven Jan veel vertrouwen voor de toekomst van de Oranjevereniging. “Ik heb dit werk al die jaren met groot plezier gedaan. Vooral dank zij de prettige samenwerking met zowel de leden van het bestuur, de meer dan 100 vrijwilligers en het uitgebreide netwerk van bij de Oranjevereniging betrokken zakelijke en particuliere contacten. Maar nu is het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie. Daarnaast heb ik een prima opvolger in de persoon van Dirk Havenaar. Hij is al bijna 20 jaar bestuurslid van onze vereniging en heeft grote bestuurlijke ervaring. Dirk is een plichtsgetrouw, maatschappelijk betrokken en dienstbaar persoon, die veel bijdraagt aan het sociale leven in Hendrik-Ido-Ambacht”.

Jan Schram kijkt tevreden terug op 21 jaar voorzitterschap van de Ambachtse Oranjevereniging, waarin hij al zijn voorgenomen doelstellingen heeft kunnen waarmaken. Hij treedt af als voorzitter en bestuurslid. Maar hij blijft lid van de Oranjevereniging, hij kan niet anders, want hij heeft indertijd een lidmaatschap voor het leven gekocht!

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.