Home » Nieuws » Lokaal » Koplopers tekenen voor 10% uit de spits in de BAR regio op startbijeenkomst van Samen Bereikbaar

Koplopers tekenen voor 10% uit de spits in de BAR regio op startbijeenkomst van Samen Bereikbaar

Koplopers tekenen voor 10% uit de spits in de BAR regio op startbijeenkomst van Samen Bereikbaar

In Hofstede De Paradijshoeve in Ridderkerk vond een door Samen Bereikbaar, de Provincie Zuid-Holland en de drie BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) georganiseerde bijeenkomst plaats over het initiatief om 10% reductie tijdens de spits te realiseren. De informatieve bijeenkomst werd bijgewoond door ondernemers en bestuurders van organisaties uit de regio en namens de provincie Zuid-Holland.

Wethouder Volbregt Smit (gemeente Ridderkerk) verwelkomde de gasten en ging tijdens zijn openingswoord in op de geformuleerde doelstelling. De doelstelling is om samen met eerder genoemde partijen het bedrijfsleven te motiveren en te stimuleren om met alternatieve vervoersoplossingen te komen, zodat de verkeersbewegingen tijdens de spits zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Wethouder Peter Luijendijk van de gemeente Barendrecht vertelde bijvoorbeeld dat Barendrecht de komende week een extra verbinding zal openen voor het lokale verkeer onder de A29 door, zodat er in elk geval al minder verkeer gebruik zal maken van de wegen rondom de op- en afrit van de A29. Jacqueline de Leeuwe, wethouder van Albrandswaard hoopt dat er ook extra gekeken gaat worden naar samenwerking met Rotterdam, om zo de beoogde snelfietsroutes F15 en F16 te bevorderen.

Anna Schouten, projectleider van Samen Bereikbaar ging bij haar inleiding in op het stimuleren van gedragsverandering. Haar belangrijkste boodschap was eenvoudig maar pakkend: ‘maak het aantrekkelijk’, ‘maak het relevant‘ en ‘maak het mogelijk’. Arjan Kraaijeveld van GKB zette haar verhaal kracht bij met praktijkvoorbeelden vanuit zijn bedrijf.

Allard Pannekoek, programmamanager Fiets bij de provincie, presenteerde namens Zuid-Holland, onder andere het plan voor de snelfietsroute F15 IJsselmonde dat de betrokken gemeenten, Provincie en het Rijk de komende jaren gaat realiseren. Als (potentiële) fietsers minder last hebben van verkeerslichten en andere hindernissen, dan zal dit het gebruik van de fiets zeker kunnen stimuleren. Tot slot ging Chrétienne Hoek van TURNN in op de MaaS app en aanverwante diensten om medewerkers te verleiden om slimmer en duurzamer te reizen.

Moderator deze avond was Cees Vingerling en hij stelde de bezoekers na de inleiding in de gelegenheid om vragen te stellen of om zelf met enkele suggesties om tot 10% reductie tijdens de spits te komen. Hier kwamen ook weer enkele fraaie ideeën en potentiële (deel)oplossingen ter sprake.

Aan het eind van de bijeenkomst ondertekenden de koplopers Amega, Rabobank, GKB, Van Gelder, VBO Fresh World, HJ Media Groep, Van Pelt Recycling, IKEA, Visser & Visser en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk de intentieverklaring om tot 10% spits reductie te komen.

Bedrijven die meer informatie wensen over dit initiatief of meteen aan willen sluiten kunnen contact opnemen met Anna Schouten van Samen Bereikbaar (www. samenbereikbaar.nl). De avond werd afgesloten met een netwerkbijeenkomst, waarbij tevens diverse oplossingsgerichte mogelijkheden, tips en visitekaartjes werden uitgewisseld.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.