Home » Nieuws » Lokaal » Kopzorgen over uitbreiding ‘De Schoof’

Kopzorgen over uitbreiding ‘De Schoof’

Marcel van Daalhuizen van de werkgroep Huisvesting Winkelcentrum De Schoof heeft een alternatief plan voor de invulling van het nieuwe winkelcentrum.
Kopzorgen over uitbreiding ‘De Schoof’

Winkeliers willen andere invulling nieuwbouwplannen dan gemeente

H.I.Ambacht – De Schoof moet aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. Daar zijn zowel de gemeente als de winkeliers van het noodlijdende winkelcentrum het over eens. Projectontwikkelaar Ten Brinke ging aan de slag met de detailhandelsvisie van de gemeente en maakte een plan om het winkeloppervlak met de helft uit te breiden en opnieuw in te richten. De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland bracht hierover onlangs een positief advies uit. Toch geeft het plan zoals het er nu ligt geen reden tot juichen, vindt eigenaar van de Jumbo Marcel van Daalhuizen. De ondernemer spreekt zijn zorgen uit over het ambitieuze plan namens de werkgroep Huisvesting Winkelcentrum De Schoof en pleit voor een andere invulling van het concept.

In het concept-planvoorstel gaat het om een uitbreiding van 5.500m² over de Graaf Willemlaan heen. In de nieuwe situatie is gekozen voor een haltermodel, met aan beide zijden een belangrijke gelijkwaardige publiekstrekkende winkel en een parkeerterrein. De gemeente is van mening, dat je daarmee veel doorloop in het hele winkelgebied creëert – wat ook gunstig is voor de kleinere winkeliers in het middenstuk. De ondernemers zelf zijn het echter niet eens met die zienswijze.

“Dat Zuid-Holland groen licht geeft betekent niet automatisch dat het dan ook goed is. Wij staan achter de uitbreiding , maar zien dan ook graag een juiste invulling van De Schoof. De plannen zoals die nu zijn ontvouwd, zijn niet meer van deze tijd. De discussie loopt al zo’n vierenhalf jaar. De gemeente wil meer ‘traffic’ in het middenstuk. De Jumbo zou dan bijvoorbeeld verplaatst moeten worden naar de nieuwe locatie tegenover het politiebureau, achter de parkeerplaatsen van de voormalige ABN Amro bank. Maar je denkt toch zeker niet dat mensen dan met hun volle boodschappenwagentje de hele Schoof doorlopen! Wij hebben andere ideeën om dat te bewerkstelligen”. Van Daalhuizen zegt zich daarbij te hebben laten overtuigen door BPD, voorheen het Bouwfonds, een adviesbureau in gebiedsontwikkeling.

Ook het afsluiten van de Graaf Willemlaan zien de ondernemers als een knelpunt. “De Graaf Willemlaan gaat dicht. Dan praat je over de drukste weg in Ambacht. Dat is toch niet normaal. Dan moet alle verkeer over de Hoge Kade. Wij voorzien overlast voor de bewoners door vrachtverkeer. Ik krijg daar nu al negatieve reacties over”, zegt de Jumbo-ondernemer verontwaardigd.

“Wij hebben een minder ingrijpend alternatief”
De ondernemersgroep heeft een eigen plan om de aantrekkingskracht van De Schoof te verbeteren. “Wij zouden graag zien dat de Action gehuisvest wordt in De Schoof, met een groot filiaal in het midden van het winkelcentrum, want dat is een enorme trekker. Daar zouden we ook alle modezaken en home decor winkels bij willen plaatsen. Aan de huidige voorkant van de Schoof blijven dan de supermarkten (met mogelijkheden tot uitbreiding daar) en alle verswinkels, net als nu. Aan de andere kant houden we de Graaf Willemlaan intact. Op het nieuwe stuk van de voormalige ABN Amro komen de banken, de hypotheekwinkels en de apotheek, omgeven door een horecaplein met Delifrance. Volgens ons heb je daardoor een boost voor het hele winkelcentrum, toenadering van twee kanten en aanloop in het midden. Bovendien is het minder ingrijpend. Dit alternatief geeft ook ruimte om bijvoorbeeld mooie appartementen te maken boven de winkels. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten”, aldus de levensmiddelenondernemer.

“Planning Procedure is tactisch gekozen”
Voor de zomer start de inspraak voor het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dan mogen alle inwoners en winkeliers hun mening geven op het plan, maar die datum is niet toevallig gekozen, denkt Van Daalhuizen. “De inspraakperiode valt vlak voor de zomervakantie. Dan zijn veel mensen al vertrokken naar hun vakantiebestemming. Dat doet de gemeente wel vaker. Het is tactiek”, zegt de zegsman van de winkeliers. Hoewel de de meningen uiteenlopen, zoekt Van Daalhuizen niet de confrontatie. “We zijn absoluut niet uit op strijd met de gemeente, want we zijn juist trots dat ze toestemming hebben gekregen voor de uitbreiding. We willen alleen zorgen voor de ideale invulling. We krijgen nu een kans om een prachtig uniek, vernieuwd winkelcentrum van deze tijd neer te zetten. De kans om dat goed te doen, krijg je maar één keer. Daarom willen we dit graag samen doen met de gemeente, de winkeliers én de inwoners -want dat zijn onze klanten- zodat uiteindelijk iedereen trots en blij is op wat we met elkaar neergezet hebben in ons mooie dorp.”

De gemeente zelf lijkt niet op de hoogte te zijn van het verschil van opvatting met de winkeliers. Op de gemeentelijke website staat vermeld: “De detailhandelsvisie is besproken met de winkeliers en zij zullen geïnformeerd worden over de voortgang van de uitbreidingsplannen van De Schoof. Er is overwegend positief gereageerd”.

Een gemeentewoordvoerder liet desgevraagd weten, dat er donderdag 18 mei een overleg plaatsvindt tussen de gemeente en de ondernemersvereniging. Derhalve wil de gemeente voor die tijd niet reageren.

Tekst: Jacqueline van Dalen
Foto: Marcel van Daalhuizen

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.