Home » Nieuws » Lokaal » Middelhoek Mediation vestigt zich in Hendrik-Ido-Ambacht

Middelhoek Mediation vestigt zich in Hendrik-Ido-Ambacht

Middelhoek Mediation vestigt zich in Hendrik-Ido-Ambacht

H.I.Ambacht – Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken van een oplossing en streeft naar tevredenheid van alle partijen in het conflict.

Frank Middelhoek is reeds lange tijd werkzaam in het bedrijfsleven en als sportcoach/trainer. Hij neemt daarmee een schat aan ervaring mee, die van pas komt als mediator. Middelhoek Mediation is verbonden aan het ADR Register en is dan ook gecertificeerd mediator. Middelhoek is voornamelijk werkzaam in Zuid-Holland.

Mediation wordt steeds meer toegepast bij allerlei soorten conflicten, zoals familiezaken (echtscheiding, nalatenschap), burenruzies, arbeidszaken (ontslag, overplaatsingen en geschillen), samenwerking binnen organisaties of (familie) bedrijven en tussen afnemer en leverancier. Het werkt kostenbesparend voor beide partijen en voorkomt een gang naar de rechter.

Hoe verloopt het mediationproces?
In het eerste (intake) gesprek maak je kennis met de mediator. In verband met de neutraliteit ontvangt de mediator vooraf zo min mogelijk informatie. De mediation verloopt in een aantal fasen. Partijen geven eerst ieder hun visie op het conflict. Vervolgens zoekt de mediator samen met de partijen naar de kern van het geschil. Waar is het partijen eigenlijk om te doen? Wat zijn de achterliggende belangen en wat is belangrijk voor de toekomst? Tijdens het proces wordt er aandacht geschonken aan de onderlinge communicatie.

In een vaststellingsovereenkomst worden daarna de door partijen gemaakte afspraken vastgelegd. Deze overeenkomst schept over en weer rechten en plichten en deze zijn juridisch afdwingbaar. Nadat beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend, is de mediation afgerond.

Contact
U kunt zich goed en gedegen laten voorlichten over de mogelijkheden die mediation voor u kan bieden. Aan een oriëntatiegesprek zijn geen kosten verbonden. Frank Middelhoek is telefonisch bereikbaar via 06 542 321 87 of mail naar: frank@middelhoekmediation.nl.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.