Home » Nieuws » Lokaal » Nieuwjaarsspeech Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwjaarsspeech Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester Jan Heijkoop
Nieuwjaarsspeech Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht

Dames en heren,

Van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Ook namens college en gemeenteraad heet ik u van harte welkom. Het is voor mij alweer devijfde nieuwjaarsreceptie in Ambacht en als ik de situatie van toen en nu vergelijk, dan is er nogal wat veranderd. Behalve dan dat de jaarwisseling weer rustig is verlopen. Toch een paar vervelende schades, bushokjes die compleet werden opgeblazen en ook brievenbussen die werden vernield.

Dat nodeloze vernielen van andermans spullen went nooit. Daarom is een streng toezicht bij Oud en Nieuw blijvend noodzakelijk. Daarom en ik zeg het elk jaar: hulde voor alle hulpdiensten zoals Politie, Brandweer, toezicht en de ambulancedienst. Wij vieren Oud en Nieuw en zij zijn aan het werk!

In mijn toespraak van vijf jaar terug constateerde ik toenemende economische recessie, de eurocrisis, afnemend vertrouwen bij burgers en bedrijven en toenemende financieringsproblematiek. Kortom, een algehele neerwaartse spiraal die overal tot bezuinigen en ook ontslagen bij bedrijven en overheden leidde.

Gelukkig is dat tij voor een groot deel gekeerd. Er is weer economische groei, de werkeloosheid daalt en er is weer optimisme met name wat de bouw betreft. Toch wil dit algemene positieve beeld niet zeggen dat het in de Drechtsteden ook goed gaat. Nedstaal sluit, IHC krimpt enorm, bij Heerema offshore vertrekken veel mensen. Kortom: massaontslagen. Eén van de grote kwetsbaarheden van de Drechtsteden is de filevorming op de A15. Gelukkig wordt dit nu opgepakt. Bedrijven vestigen zich nu eenmaal niet graag in gebieden waarvan je zeker weet dat je in de file staat.

Gelukkig doen veel andere, vaak kleinere bedrijven ook in de maritieme sector, het wel goed. Ook de transport- en metaalsector vragen mensen. Verder verwacht ik veel van nieuwe impulsen die onze denktank, de zogenaamde ‘Economic Board’ , ons zal aanreiken. Een club van onder meer topondernemers die met voorstellen zal komen hoe we de bedrijvigheid, vooral de maritieme, kunnen verbeteren.

Een verdere analyse leert ons ook dat zich in de Drechtsteden een omvangrijke groep mensen bevindt die geen aansluiting heeft met de arbeidsmarkt. Met name in Dordrecht en Zwijndrecht. Een soort tweedeling wordt zichtbaar. Mensen die wat ICT en opleiding betreft gebrekkig geschoold zijn, soms zelfs niet kunnen lezen, raken steeds meer achterop. Kinderen in deze gezinnen wacht vaak een zelfde lot. Men woont ook vaak in concentraties bij elkaar in wat we zwak sociale wijken noemen waar ook veel andere problemen spelen. Hoewel Ambacht hier gunstig bij afsteekt, zullen we dit als Drechtsteden gezamenlijk moeten oppakken.

Ook onze huidige regelgeving werkt hier niet altijd positief. De onzekerheid rondom flexibele contracten. Het hoppen van contract naar contract leidt er ook toe dat mensen nergens meer bij horen. Een treffend voorbeeld in een bedrijf van onze familie. Een machinist die was ingehuurd via een uitzendbureau was onverwacht niet beschikbaar. Het uitzendbureau deelde desgevraagd mee dat zijn ‘flex-contracten’ waren verlopen en hij dus niet meer bij hen werkte. Toen mijn zoon contact op liet nemen om deze machinist in dienst te nemen, want hij functioneerde goed, bleek hij niet te kunnen lezen en schrijven. Was getrouwd, 39 jaar, had 3 kinderen en had via het uitzendbureau precies het minimumloon verdiend. Wat het voor deze man betekende om bij een echt bedrijf met een echt CAO salaris en een bedrijfsauto te werken, wil je niet weten. Dat hij met zijn kinderen Sinterklaas kan vieren op de zaak leidt tot betrokkenheid van zo’n heel gezin. Een vast contract behoort hierbij. Ik weet dat het allemaal ingewikkeld is maar laten we met zijn allen handelen op een manier waarop talenten worden benut en mensen zich zinvol voelen. Ook de wetgeving dient daarop aangepast te worden.

Wat zeker zo zorgelijk is, is dat nogal wat mensen die het redelijk goed hebben en tevreden zijn over de eigen situatie zo ontevreden en populistisch reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Het eenzijdig opkomen voor groepsbelangen bijvoorbeeld. Denk aan ouderen ten opzichte van jongeren over bijvoorbeeld pensioenen of aan het eenzijdig negatief bejegenen van mensen van niet-Nederlandse afkomst. Dat baart me zorgen. Ook hier ligt een uitdaging voor ons allen om dit tij te keren. Enerzijds door de zorgen die er leven te begrijpen, maar ook door nieuw leiderschap dat verantwoordelijkheidsgevoel en
naastenliefde uitstraalt.

Nu weer terug naar Ambacht. Dicht bij mijn huis aan de Veersedijk zie je Sophiapolder die zich ontwikkelt tot een prachtig vogelgebied met binnenkort een mooi bezoekerscentrum. Op de dijk heb je mooi zicht op de Volgerlanden zeker als je het bekijkt vanaf de uitkijktoren die op de tunnelbuis staat. Nieuwbouwwijk ‘De Volgerlanden’ die zich ontwikkelt tot een prachtige groene parkachtige wijk waar mensen heel graag willen wonen en de woningen snel worden verkocht. Ook het winkelcentrum ‘Hoogambacht’ ontwikkelt zich daar tot een populair winkelcentrum zonder leegstand. Als we verder gaan richting de Nijverheidsweg dan zien we volop reconstructiewerkzaamheden en als we onze verbeelding laten gaan zien we bij het waterbusplein mooie kantoren en ‘experience-center’, fitnesscentrum en een mooi restaurant aan de rivier. En dit allemaal goed ontsloten vanuit het centrum door de nieuwe Antoniuslaan.

Zo is er veel op dit moment in ons dorp waar we de verbeelding kunnen laten spreken zoals:
– het nieuwe te bouwen jeugdspeelpark
– het nieuwe zwembad
– renovatie van het kerkplein bij de Dorpskerk waar je elkaar kunt ontmoeten
– fitnesstoestellen in de Volgerlanden
– nieuwbouw voor de historische vereniging

Kortom: er zijn heel veel nieuwe initiatieven. Die zijn er mede dankzij het CAI fonds voor de financiële ondersteuning. Het laten spreken van de verbeelding leidt ook tot nieuwe inzichten. Ik acht het denkbaar dat college en/of raad op een aantal terreinen met andere voorstellen zullen komen.

We hebben dus veel voornemens voor 2017, maar tussen je iets voornemen en daadwerkelijk realiseren zit nogal een spanningsveld. Zoals het gezegde luidt: ‘Tussen droom en daad bevinden zich regels, wetten en praktische bezwaren.’ Daarom is het dan ook een uitdaging voor ons allen om voornemens om te zetten in daden. Als overheid zullen we inwoners en bedrijven snel en klantgericht moeten faciliteren. We moeten goed en niet vrijblijvend samenwerken in de Drechtsteden en een klimaat creëren waarin de inwoners, bedrijven en organisaties tot hun recht komen.

Bij dit alles is welbevinden in de persoonlijke levenssfeer het grootste goed. Ik merk dit ook bij de bezoeken die ik afleg bij 50- en 60-jarige huwelijksjubilea. Hoewel sommige collega’s het teveel werk vinden ben ik absoluut niet van plan dit in te perken. Het is namelijk, naast het uiten van betrokkenheid, ook een hele mooie manier om inwoners beter te leren kennen. En soms ook kennis te nemen van lief en leed dat zich zoal voordoet in het leven Ook helpen hun verhalen ons beter het heden te begrijpen. Ik wens een ieder een goede gezondheid toe en de wijsheid en de kracht om op een goede wijze om te gaan met moeilijkheden die soms ook op ons pad komen. Daarom allen veel Heil en zegen toegewenst en ik nodig u uit voor een toast.

Burgemeester Jan Heijkoop
Hendrik-Ido-Ambacht, 9 januari 2017

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.