Home » Nieuws » Lokaal » De omgevingswet: veranderingen in de ruimtelijke ontwikkeling

De omgevingswet: veranderingen in de ruimtelijke ontwikkeling

De omgevingswet: veranderingen in de ruimtelijke ontwikkeling

Op weg naar nieuwe regels

Zwijndrecht – De regering is bezig met een grote operatie om de regelgeving overzichtelijker en eenvoudiger te maken. In plaats van 26 wetten, komt er één wet voor de hele leefomgeving: de Omgevingswet. De gemeenteraad kreeg tijdens een oriëntatieavond op 21 februari 2017 een toelichting. Het aantal regelingen wordt teruggebracht van 240 nu naar 14. Er wordt meer vergunningsvrij. Veel regelingen moeten nog gemaakt worden. De invoering van de nieuwe wet zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Eén omgevingsplan

Zwijndrecht heeft nu ongeveer 16 bestemmingsplannen. Dat wordt er in de toekomst één: het omgevingsplan. Zo’n plan is gebaseerd op een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente: de omgevingsvisie. In deze visie wordt aangegeven waar er gebouwd mag worden en waar we vooral groen en recreatie willen. Ook staat er in welke economische ontwikkeling we als gemeente willen doormaken en hoe we omgaan met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening. Daarnaast is het belangrijk om te noemen welke maatregelen we willen op het gebied van gezondheid (geluid, fijnstof, verkeer en dergelijke), flora en fauna, en ga zo maar door. De aanpak moet vooral integraal zijn. Dat betekent dat we met allerlei belangrijke aspecten rekening moeten houden.

Plan van aanpak
De gemeenteraad had onder meer vragen over zijn eigen rol en over wat de inwoners ervan gaan merken. Ook wilde de raad weten wanneer ambities over bijvoorbeeld duurzaamheid in de visie verwerkt kunnen worden. De gemeenteraad zal allereerst het plan van aanpak vaststellen, naar verwachting in mei. Daarin zal ook staan hoe de gemeente omgaat met participatie. Een belangrijke keuze voor de raad zal zijn: willen we heel streng zijn bij ruimtelijke plannen of geven we meer vrijheid aan burgers en bedrijven?

Wat merken inwoners ervan
Als de nieuwe wet af is en ingevoerd wordt, zullen inwoners daar zeker wat van merken. Meer plannen worden vergunningsvrij. De gemeente moet in de toekomst een (compleet ingediende) aanvraag binnen acht weken behandelen. Nu kan het wel een half jaar of langer duren. En het is de bedoeling dat de regels beter toegankelijk en eenvoudiger te begrijpen zijn. En wellicht ontstaat er meer flexibiliteit als we minder regels hebben.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.