Home » Nieuws » Lokaal » Politieke steun voor plan van winkeliers De Schoof

Politieke steun voor plan van winkeliers De Schoof

Leegstand troef in winkelcentrum De Schoof
Politieke steun voor plan van winkeliers De Schoof

H.I.Ambacht – Bij de behandeling van de Kadernota 2018 tijdens de raadsvergadering van 3 juli, greep de VVD-fractie de gelegenheid aan om een motie in te dienen ter aanpassing van de uitbreidingsplannen van winkelcentrum De Schoof. Zij schaart zich daarmee achter de winkeliers, die een alternatief plan hebben. De partij drong er bij het college op aan daarvoor alvast een bedrag van € 250.000 te reserveren. Voor wethouder André Flach voegt de motie een nieuw hoofdstuk toe aan wat inmiddels zijn ‘hoofdpijndossier’ is geworden bij een plan wat nauwelijks draagvlak kent.

De wervelstorm aan kritiek voor het uitbreidingsplan is ook oppositiepartij VVD niet ontgaan. Met het indienen van de motie “Heroverweging De Schoof, probeerde zij het college op andere gedachten te brengen en overstag te laten gaan voor het alternatieve plan van de winkeliers. “Alle bezwaren tegen de plannen rondom de uitbreiding van De Schoof gehoord en gelezen hebbende, is het voor de VVD zonneklaar dat veel bewoners, maar ook veel winkeliers grote bezwaren hebben tegen de huidige plannen die ter inzage liggen”, zegt VVD-fractievoorzitter Oene Doevendans. De VVD-er waarschuwde het college bovendien dat “de bezwaarschriften die de huidige eigenaar van De Schoof (Bouwfonds) in gaat dienen tot jarenlange procedures kan leiden”.

De VVD ziet niets in het “haltermodel”, maar omarmt het “stepping stones principe” van de ondernemers. Eveneens pleit de partij al jaren voor een lus om de Graaf Willemlaan heen, zodat die niet voor alle verkeer afgesloten hoeft te worden. Doevendans ziet wel de noodzaak “dat er iets met het winkelcentrum moet gebeuren om levensvatbaar te blijven”.

“College moet plannen aanpassen”
In de ingediende motie verzoekt de VVD het college van Burgemeester en Wethouders “zo spoedig mogelijk in contact te treden met de provincie Zuid-Holland, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om af te wijken van het voorontwerpbestemmingsplan”. Dit geldt met name voor het haltermodel versus het stepping stones principe, de richting van de uitbreiding, het afsluiten van de Graaf Willemlaan en eventueel meer oppervlakte voor winkels. Daarnaast ziet de VVD graag een bijeenkomst belegd tussen de twee betrokken projectontwikkelaars en een vertegenwoordiging van de winkeliers om tot een alternatief plan te komen. Eveneens willen de liberalen dat het college voor de begroting een bedrag van € 250.000 reserveert voor onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw plan.

Steun Gemeente Belangen
De VVD-motie kon alleen rekenen op de steun van Gemeente Belangen. Marjet Vogelaar vond vooral het gebrek aan draagvlak erg bezwaarlijk. “De laatste weken is duidelijk geworden dat veel inwoners en winkeliers bezwaar hebben tegen de plannen, zoals verwoord in het Voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Versterking winkelcentrum De Schoof. Als fractie kijken we altijd naar voldoende maatschappelijk draagvlak en het is ons na onderzoek gebleken dat dit voor deze plannen ontbreekt. Duidelijk is dat er jarenlang durende procedures – aangespannen door belanghebbenden – het gevolg  zullen zijn. Hier zijn de winkeliers van De Schoof niet bij gebaat. “ Vogelaar pleitte verder om naast het nu lopende proces een onderzoek door BPD ((Bouwfonds), Ten Brinke en de winkeliers te laten plaats vinden om zo tot een “gezamelijk concreet plan te komen, waar ook de inwoners betrokken bij zouden moeten worden”.

Reactie College
Wethouder Flach vond de motie “overbodig” en reageerde stevig op de inhoud, maar benoemde ook het emotionele spanningsveld waarmee hij kampt. “De motie is illustratief voor de ophef die er is. Ik herken me daar niet in. Gaandeweg heeft de Detailhandelsvisie bij een aantal betrokkenen tot andere inzichten geleid. Dat heeft een spanningsveld gecreëerd waar het college mee om moet gaan, totdat de inspraakperiode voorbij is. De VVD veert mee met de emoties uit de samenleving en legt mij woorden in de mond die niet passen bij een staatkundig zuivere partij. U polariseert met deze motie. Ik kijk naar wat ons verbindt. En als u die verbinding niet ziet, zal het college de motie ontraden.”

Flach vond het verzoek voor een reservering van € 250.000 in deze fase van de procedure “prematuur” en wil bovendien eerst de zienswijzen afwachten. “Dit is een serieuze procedure. Ik wil niet vooruit lopen op die periode. Dat is niet respectvol naar de mensen die de moeite nemen om hun zienswijze indienen. Halverwege de wedstrijd, ga je niet de spelregels veranderen”, aldus de wethouder.

In augustus wordt er een extra raadsvergadering belegd, waarin de zienswijzen op het bestemmingsplan worden besproken. De motie werd met vijf tegen twee verworpen.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.