Home » Nieuws » Lokaal » Speelse actie voor een veilige schoolomgeving OBS Develhoek

Speelse actie voor een veilige schoolomgeving OBS Develhoek

Speelse actie voor een veilige schoolomgeving OBS Develhoek

Zebrapaden en alternatieve parkeerplekken krijgen extra aandacht

Door: Michel van Straten

Zwijndrecht – Afgelopen donderdag stonden leerlingen van groep 6 van OBS Develhoek vòòr schooltijd met borden op strategische plekken in de omgeving van de school. Met grote actieborden wezen zij ouders, die hun kinderen met de auto naar school brachten, op alternatieve parkeerplekken. Tegelijkertijd kwamen er op de Beethovenlaan zebra’s in actie, die automobilisten flyers aanreikten. Zij wezen niet alleen op andere parkeermogelijkheden, maar ook op de juiste benadering van zebrapaden.

Steun
Tijdens hun actie wisten de leerlingen zich gesteund door onder anderen wijkagent Johan van Wijk en een tweetal collega’s, enthousiaste verkeersouders en medewerkers van SOAB Adviseurs. Ook wethouder Robert Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht gaf met zijn aanwezigheid morele steun aan de actie.

Haal- en brengmomenten

Rondom OBS Develhoek zorgden de haal- en brengmomenten voor veel onveilige situaties en tegelijkertijd voor irritatie bij omwonenden. In de achterliggende maanden zijn er al een aantal maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Zo is er op de Beethovenlaan een parkeerstrook (voor kort parkeren) aangebracht en kwam er een nieuw toegangshek in combinatie met een nieuw voetpad naar het schoolplein. Daarnaast werden de zebrapaden bij de school voorzien van zogenaamde plakdrempels en een betere bebording. Op termijn zal de aanduiding 30 km-zone en schoolzone volgen.

Breed overleg
“Helaas krijgen we slechts geld voor twee van dergelijke projecten per jaar,” vertelde Nathalia Landman, in Zwijndrecht werkzaam als projectleider verkeersveiligheidsacties basisscholen. “Alleen al dit jaar kregen we zeven aanvragen. We hebben alle aanvragen beoordeeld en geprioriteerd. Eerst zijn we bij basisschool De Bron aan de Uilenvliet aan de slag gegaan en nu dus bij OBS Develhoek. In een breed overleg hebben we de knelpunten geïnventariseerd. We betrekken daar in een vroeg stadium al de adviseurs van SOAB bij. Zij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de woonomgeving én in mobiliteit. Zij zien vaak weer mogelijkheden die anderen over het hoofd zien.”

Gedrag
Landman vervolgt: “Niet dat we straks hier klaar zijn. De verkeersveiligheid bij een school heeft alles met gedrag te maken. En het beïnvloeden van gedrag vraagt om herhaling, om onderhoud.” Een voorbijgangster (‘Nee, mijn naam liever niet in de krant’) onderschreef de actie van harte: “Ik woon al 30 jaar in de wijk en je ziet de verkeersdruk bij scholen alleen maar toe nemen. Lopend of met de fiets je kinderen naar school brengen: je ziet het steeds minder. Alles komt met de auto en heeft haast, haast. Met agressief gedrag tot gevolg.”

De meeste automobilisten hadden ook begrip voor de actie, al was er eentje bij die geen flyer wenste aan te nemen en het dan ook vertikte om zijn portierraampje te openen voor één van de zebra’s. Totdat hij de wijkagent zag. staan…

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.