Home » Nieuws » Lokaal » Wethouder Flach boos over berichtgeving ‘De Schoof’ in lokale media

Wethouder Flach boos over berichtgeving ‘De Schoof’ in lokale media

Wethouder Flach boos over berichtgeving ‘De Schoof’ in lokale media

“In de kranten staan onwaarheden”

H.I.Ambacht – De afgelopen weken domineerden de perikelen rondom de uitbreiding van De Schoof de berichtgeving in diverse lokale kranten. Centraal daarbij stond het verschil van inzicht over de invulling van het detailhandelsplan tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de winkeliers. Nadat de werkgroep Huisvesting van winkelcentrum De Schoof hun alternatieve plan via de media bekend maakte, laaide er een stevige discussie op in het dorp, die wethouder André Flach noopte tot het geven van een reactie.

Wethouder Flach wees elk persverzoek af voor het geven van een reactie op de uitingen van de winkeliers. In plaats daarvan koos hij ervoor een algemene verklaring te geven in de commissievergadering Ruimtelijke Zaken, omdat hij “de discussie niet via de pers wil voeren”. Hij ging daarbij in op enkele recente krantenartikelen en ingezonden brieven van inwoners, die – zoals Flach het stelde – “feitelijke onjuistheden en onvolkomenheden bevatten”.

Reactie op berichtgeving in de pers
Het is de gemeente bekend dat BPD (voorheen Bouwfonds) een alternatief ruimtelijk plan ontwikkelt, maar de reden dat het college vasthoudt aan de huidige planopzet is, dat zij een intentie-overeenkomst heeft met de projectontwikkelaar en deze wil nakomen. De gemeente is niet vrij om die afspraken naast zich neer te leggen. De gemeente is bovendien van mening, dat als er geen intentie-overeenkomst zou zijn, zij ook niet met het plan van BPD verder wil gaan, omdat op geen enkele wijze de maatschappelijke en economische haalbaarheid van dit plan aangetoond is.

In het krantenartikel op de website van Weekblad De Brug ‘Kopzorgen over De Schoof’ zegt winkelierswoordvoerder Marcel van Daalhuizen, dat de gemeente de inspraakperiode welbewust houdt als veel mensen naar hun vakantiebestemming zijn vertrokken. Flach betwist dit ten stelligste en zegt juist te willen voorkomen dat de inspraakperiode van 6 weken samenvalt met de schoolvakantie. Daarom zijn zij erop gericht om het voorontwerp-bestemmingsplan begin juni in een inspraakprocedure te brengen.

In de kranten is de alternatieve planopzet van het BPD omschreven. Hierin is aangegeven, dat daarin geen ‘knip’ in de Graaf Willemlaan nodig is en dat er op de locatie van de huidige school en het voormalige bankgebouw een invulling komt met banken, hypotheekwinkels, de apotheek en een horecaplein met Délifrance. Dit is bij de gemeente niet bekend en dat heeft het BPD niet zo met hen gedeeld. Bovendien strookt deze planopzet niet met de gemeentelijke Detailhandelsstructuurvisie, omdat daarin wordt uitgegaan van een aaneengesloten winkelcentrum. “De alternatieve opzet zoals die is geopperd in de pers, is ontsproten uit de fantasie van de sprekers en komt niet van het BPD. Het is een plan wat we niet kennen”, aldus Flach.

Concernleiding van Jumbo staat wel achter het plan
In tegenstelling tot Jumbo-franchisenemer en winkelierswoordvoerder Van Daalhuizen staat de landelijke concernleiding van Jumbo wel achter het plan van het college. “Wie is nu de echte Jumbo? Is dat de franchisenemer of is het Jumbo vastgoed?”, vraagt Flach zich af. In een gesprek met de gemeente heeft het concern aangegeven achter het plan voor De Schoof te staan, zoals dat nu in procedure is. Jumbo steunt het zogenaamde ‘haltermodel’ dat aan de basis ligt van dat project. Jumbo heeft ook expliciet uitgesproken een contract te hebben ondertekend bij de projectontwikkelaar om de huidige Jumbowinkel in De Schoof te gaan verplaatsen naar een nieuwe, grotere winkel in de te realiseren uitbreiding.

Gesprekken met gemeente
Wethouder Flach heeft aangegeven dat de gemeente het initiatief neemt om de grote ‘stakeholders’ in het project, zoals de projectontwikkelaar en de landelijke concernleiding van Jumbo, aan tafel uit te nodigen voor een gesprek over hun gezamenlijke inzet voor de haalbaarheid van de realisatie van het project. Eveneens zegt Flach toe de schrijvers van de ingezonden lezersbrieven van een lokale krant uit te zullen nodigen voor een persoonlijk gesprek. Hij beoogt hiermee de neuzen weer zoveel mogelijk dezelfde kant op te krijgen.

Reacties politiek
Gemeente Belangen beaamde dat de reacties van de lezers niet altijd prettig waren voor de wethouder, maar “ze zijn wel gestoeld op de meningen van de inwoners en de winkeliers”, zegt Ary Cramer. De fractie vindt de plannen verouderd en ziet bovendien overlast voor het woongedeelte onstaan doordat de straten daar niet geschikt zijn voor toenadering van verkeer. Zij zouden de invulling van een winkelcentrum graag aan de ondernemers zelf overlaten, waarbij de gemeente alleen faciliterend optreedt. De getekende intentieverklaring hoeft daarbij geen belemmering te zijn. “Diverse ondernemers hebben wel getekend, maar onder zware ontbindende voorwaarden. Voor hen is nog steeds onduidelijk of alle nieuwe winkelruimte wel gevuld gaat worden en door wie”.

De VVD is ook voorstander van uitbreiding van de Schoof, maar herinnerde de wethouder eraan dat zij wel altijd al tegenstander waren van een knip in de Graaf Willemlaan. Volgens die partij zou een lus eromheen een betere oplossing zijn. Ook zou er “beter geluisterd moeten worden naar gevoelens uit de samenleving”.

De PvdA “bemerkt dat het moeite kost om visie en realiteit bij elkaar te brengen en dat krantenartikelen steeds feller worden”. De fractie ziet graag dat er vervolgstappen gezet gaan worden en dat men elkaar “niet meer in de haren vliegt”.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.