Home » Nieuws » Lokaal » Winkeliers De Schoof vrezen ‘politieke klem’ bij alternatief plan

Winkeliers De Schoof vrezen ‘politieke klem’ bij alternatief plan

Winkeliers De Schoof vrezen ‘politieke klem’ bij alternatief plan

Schaakspel met de gemeente

H.I.Ambacht – Donderdag 1 juni heeft Huisvestingscommissie De Schoof overleg gevoerd met wethouder André Flach over de uitbreiding van het winkelcentrum. Inzet van het gesprek was het alternatieve plan van de winkeliers, die het voorstel van de gemeente niet toereikend vinden. De winkeliers vinden de uitkomst van het gesprek teleurstellend en een patstelling voor een oplossing dreigt, maar de Schoofondernemers laten het er niet bij zitten. Zij zetten nu een volgende stap op het gemeentelijke schaakbord.

Het moest de inzet worden van het – eerder uitgestelde – overleg tussen wethouder Flach en de huisvestingscommissie van De Schoof: een tweetal toegestuurde documenten. Echter, de brief aan de raadsleden en een tekening van de huisvesting, zoals de winkeliers die graag ingevuld zouden zien, “is nooit aangekomen”, zo liet de gemeente weten. Daarom kon de wethouder er inhoudelijk niet op ingaan. Volgens Robbert Stoopman, voorzitter van de Huisvestingscommissie, kwam die bekendmaking als een totale verrassing. De voorzitter van de Huivestingscommissie noemt de mededeling van Flach aan het begin van het overleg dan ook “bijzonder en creatief”. Het is temeer raadselachtig, omdat “alle fractieleden de documenten wél per mail hebben ontvangen”, aldus een teleurgestelde Stoopman.

Schriftelijke verklaring
In een schriftelijke verklaring laat de commissie Huisvesting het volgende weten: “Wij hebben een uitvoerig gesprek gevoerd met de heer Flach, waarin wij hebben getracht onze zienswijze op het huidige voorstel van de gemeente, dat vanaf vandaag ter inzage ligt, over te brengen. Naar aanleiding van het gesprek dat wij op 1 juni hebben gevoerd met wethouder Flach over de uitbreiding van winkelcentrum De Schoof, maken wij de standpunten van de winkeliers en de eigenaren van het winkelcentrum nu openbaar”.

Standpunten en zienswijze winkeliers en eigenaren
De winkeliers zien een drietal aspecten als uitgangspunt van hun eigen plan. Het gaat daarbij om de leegstand van De Schoof, het onderbreken van de Graaf Willemlaan als belangrijke verkeersader en het overdekken van de bestaande Schoof.

Het middengebied moet leidend zijn bij de ontwikkeling en een lus in de routing zien zij als een beter alternatief dan een knip in de Graaf Willemlaan, die de gemeente ambieert. Daarnaast moet de komst van Action het winkelhart revitaliseren. “Het ontwikkelen van het gebied aan de Graaf Willemlaan kan niet zonder gezelligheid en horeca en moet op dat terrein worden aangepast”, vindt de commissie. Een ‘langgerekt haltermodel’, ziet zij eveneens niet zitten, maar wel ‘een compacter Stepping Stones model, alsook een overzichtelijke splitsing tussen Food, Non-Food, Horeca en Diensten, en een representatieve plaats voor de fietsen’.

Gesprekspunten overleg
In het gesprek met wethouder Flach is aangegeven wat de verdere bevindingen zijn van de huisvestingscommissie, na inventarisatie van de input van de afgelopen weken. Zo willen zij dat de vers-hoek bij elkaar blijft en bestaat er een breedgedragen wens voor een invulling van het winkelcentrum met appartementen.

De ondernemers hebben ‘zorg over de politieke klem’ waarin ze terechtgekomen zijn, waarbij het “Bouwfonds het hart van De Schoof strategisch zal leeghouden”. Zij zien een economische noodzaak om de stakeholders te verenigen in het belang van de winkelier. “Het is geen vijf, maar één voor twaalf”, stellen zij.

In de toekomstige besluitvorming wil de de huisvestingscommissie een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd krijgen. “De winkeliers trekken tenslotte de kar en willen samen met gemeente en ontwikkelaars werken aan een optimale vertaling van het plan. Je kan maar één keer de goede keus maken”, is daarbij het argument van de commissie.

Tijdens de commissievergadering van 20 juni, zal de Huisvestingscommissie hun zienswijze inbrengen, waarbij zij gebruik maken van het spreekrecht. De ondernemers hopen daarmee de commissie ervan te kunnen overtuigen, dat het plan gedeeltelijk zal moeten worden aangepast “om een winkelcentrum te realiseren dat haar tijd vijf jaar vooruit is”.

Publicatie documenteng

De betreffende documenten van Huisvestingscommissie De Schoof, die zijn verstuurd naar de wethouder en de fracties, zijn via een anonieme bron in het bezit gekomen van De Brug en zijn hieronder te downloaden:

Brief aan de raadsleden
Tekening van de huisvesting

Tekst: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Let op: Op deze dagen rondom de feestdagen zijn wij niet bereikbaar: Hemelvaartsdag (26 mei), vrijdag 27 mei en Tweede Pinksterdag (6 juni). De Brug wordt in week 23 op donderdag 9 juni verspreid.
Terug naar boven.