Home » Nieuws » Meet and greet, Film en Video Club Cine’67

Meet and greet, Film en Video Club Cine’67

Meet and greet, Film en Video Club Cine’67

Op zondag 8 oktober gaven leden van de Film en Video Club Cine’67 een meet and greet middag tijdens de lopende expositie in het Oude Raadhuis. De op 17 september, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, geopende tentoonstelling ‘De kracht van verbeelding’ loopt nog tot en met 29 oktober. In vijf blokken van tien jaar staan er allerlei objecten die de ontwikkeling van het filmen over die periode laten zien. Chris Smit, voorzitter en Frans Boymans, penningmeester waren aanwezig om vragen over het filmen in het algemeen en de club te beantwoorden.

Ronald Roël
Ronald was aanwezig om zelf vragen te stellen en verdere gesprekken te begeleiden. Zijn eerste vraag was, “Als je een film gaat maken, waar begin je dan mee? Begin je dan met je onderwerp, of denk je ik ga gewoon een filmpje maken?” Chris, “Je kunt overal en nergens mee beginnen, maar je kan ideeën hebben en dan ga je denken, waar kan ik het opnemen, waar mag ik het opnemen.” Hierna volgde een uitleg over wat er allemaal binnen de club aan mogelijkheden wordt geleerd om een film op te zetten. Chris, “Soms denken mensen dat een videoclub een groep mensen zijn die regelmatig bij elkaar komen om gewoon films te bekijken, maar dat is absoluut niet het geval. We kijken wel regelmatig films die door de leden zijn gemaakt en geven daar dan opbouwende kritiek op. Zo leren we van elkaar.” Zo worden er in groepsverband films gemaakt, maar ook individueel.

Moeilijk om jongeren binnen
de club te krijgen?

Ronald stelde deze vraag en vroeg zich af of de club toch ideeën had om daar wat aan te doen. “We hebben wat in gedachten en we hebben wat suggesties van andere verenigingen.” Het gaat dan niet over de jeugd maar mensen vanaf veertig jaar, de zogenaamde gesettelde man of vrouw. De club wil proberen daar cursussen voor aan te schaffen. We denken allemaal dat we kunnen filmen. De ervaring leert dat als je iemand vraagt om te leren filmen dan zegt bijna iedereen dat die dat al kan omdat zijn telefoon er helemaal vol mee staat. Maar die persoon zou wel al die opnames bij elkaar moeten rapen om er een echte film van te maken. Chris, “Dat is vaak moeilijk, want de beelden zijn misschien leuk om te zien, maar als hij ze een jaar later aan zijn kinderen of kleinkinderen laat zien dan vallen die na een paar minuten in slaap. We gaan dus ook cursussen geven in monteren.” Vroeger werden mensen lid van een vereniging voor een lange periode, maar dat boeit de hedendaagse jeugd niet. Daarom denkt men aan eenmalige projecten om bijvoorbeeld een speelfilm of documentaire met een groep jongeren op te zetten. Ook naar het bevorderen van contacten buiten de filmerswereld zou een goede basis kunnen zijn voor een verjonging. Toneelverenigingen, muzikanten, tekstschrijvers en scholen zouden een mooie combinatie kunnen vormen. Helaas blijkt, op scholen, dat het dan de interesse van de docent moet zijn om daar tijd aan te besteden, als er überhaupt al mogelijkheid voor is.

Tafel met gewonnen prijzen
Ook is er in de filmwereld een lokaal tot internationaal competitie-element tussen de verenigingen. Door een onafhankelijke jury worden binnen de verenigingen ingezonden naar landelijke wedstrijden. De daar gekozen winnende films gaan zelfs door voor een wereldcompetitie. Op de expositie staat een tafel vol met door Cine’67 op allerlei niveaus gewonnen trofeeën. Meer info op: film-envideoclubcine67.nl.

Tekst en foto: Wim Uithol

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.