Home » Nieuws » Meldpunt maai-misstanden

Meldpunt maai-misstanden

Meldpunt maai-misstanden

Water Natuurlijk Hollandse Delta krijgt ieder jaar tal van klachten over het maaibeheer door het waterschap. Nadelen voor biodiversiteit en discussie over de noodzaak komen hierbij indringend naar voren. Het maaiseizoen is alweer gestart met het zogenaamde veiligheidsmaaien. De eerste klachten komen ook al binnen. Reden voor het starten van een meldpunt.

Herstel van biodiversiteit
Herstel van biodiversiteit is een bittere noodzaak en iedere meter groen kan daar aan bijdragen. Minder maaien is dan beter. Vroeg maaien is ook uit den boze. Klepelen waarbij alle planten en wat daarop en in leeft vermalen wordt is heel erg slecht. Het laten liggen van maaisel leidt tot verdere afbraak van biodiversiteit. Op productiegronden is werken aan biodiversiteit lastig. Op bermen, oevers en dijktaluds is het eenvoudig en goedkoop.

Het waterschap is de grootste groenbeheerder buiten natuurgebieden in de Hollandse Delta. Zij kan van doorslaggevende betekenis zijn bij herstel van biodiversiteit. Goede voornemens zijn er, maar de praktijk nog niet. Begin mei start traditioneel het zogenaamde veiligheidsmaaien. Ruim 3000 kilometer berm wordt er vanaf die tijd gemaaid. Vaak op de meest natuuronvriendelijke manier: klepelen en maaisel laten liggen.

Klachten
De opmerkingen en klachten die Water Natuurlijk jaarlijks binnen krijgt gaan vooral over de schade die wordt toegebracht aan natuur en milieu en het onbegrip over de noodzaak van het “veiligheidsmaaien”. Het belang van uitzicht op kruisend verkeer wordt wel gezien maar voor veiligheidsstroken op ieder landweggetje is weinig begrip.

Het belang van biodiversiteit krijgt veel aandacht in de klachten. Bloeiende planten sneuvelen, het insectenleven, spinnen en andere kleine dieren worden ter plekke uitgeroeid, Grotere dieren zoals kikkers, padden, zoogdieren en broedende vogels moeten er nogal eens aan geloven. Meestal gebeurt dat onopgemerkt omdat aaseters er als de kippen bij zijn.

Meldpunt
We vragen misstanden te melden via www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/contact. Met die meldingen hopen we onze argumenten voor een beter bermbeheer meer kracht bij te kunnen zetten.

Joost Kievit MSc

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.