Contact met kinderen in de winkel hoort er voor Kees Paans bij.
Contact met kinderen in de winkel hoort er voor Kees Paans bij.

Keessie bedankt!

Mens en Maatschappij

Keesie bedankt. Dat schrijven de familie Van Daalhuizen en alle collega’s bij Jumbo Van Daalhuizen aan bedrijfsleider Kees Paans, die onlangs na 33 jaar trouwe dienst afscheid nam van de plaatselijke Jumbo.

“Kees is jarenlang één van de gezichten en bedrijfsleider van onze zaak geweest”, zo schrijven zij, om te vervolgen met “heel veel bewondering hebben we voor zijn keuze om het laatste jaar voor zijn pensioen iets bijzonders voor de maatschappij te willen doen. Kees bedankt voor je jarenlange trouwe dienst. We gaan je enorm missen als collega maar als vriend blijven we elkaar gelukkig zien. Heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst toegewenst”.

Kees zelf is nog een beetje beduusd van alle mooie woorden van collega’s maar zeker ook van klanten, die de moeite namen om hem gedag te komen zeggen. “Het heeft me goed gedaan”. Welbewust heeft hij er met zijn vrouw en kinderen voor gekozen om het de laatste paar jaar voor zijn pensioen rustiger aan te doen. “Het werken in de supermarkt heb ik altijd met veel plezier gedaan, waarbij ik vooral energie heb gehaald uit het contact met de klanten en kinderen. Maar het werk wordt steeds drukker en veeleisender, waarbij ook vaak werken in de avonden en op zaterdag hoort. Voordat dat me echt te zwaar wordt heb ik besloten te stoppen. Nu ben ik nog fit en hoop ik me nog nuttig te kunnen maken bij bijvoorbeeld het vervoer van kinderen om mensen met een beperking”. 

Kees kijkt terug op een lange carrière, die 49 jaar geleden op 16-jarige leeftijd begon bij de Spar op het Frits Vogelplein in Zwijndrecht. In oktober 1989 stapte hij over naar de toenmalige Sparwinkel van Van Rhijn in De Schoof. “Dat werd daarna een Sparmarkt, toen Super en later de grotere Super de Boer in het vernieuwde winkelcentrum. We gingen van een kleine naar een grote winkel en dat was een enorme uitdaging. Samen met mijnheer Van Rhijn was ik heel veel op de winkelvloer. Er waren veel contacten met alle mensen die er werkten en met de klanten en kinderen die in de winkel kwamen”. In januari 2006 is de winkel overgedragen aan Marcel van Daalhuizen. “In de eerste kennismaking met Marcel ging het over voetbal. Super de Boer had toen een actie voor de jeugd, die kon sparen voor allerlei attributen. Als Super de Boer en later Jumbo hebben we heel veel voor voetbal en andere verenigingen gedaan”. Hij noemt daarbij ook het ontbijt op Koningsdag. “Dat betekende altijd veel werk. Nu kan ik er zelf eens naar toe”. Met genoegen denkt Kees ook terug aan het bouwen van grote displays op de winkelvloer en het samen met Marcel van Daalhuizen meedoen aan een grote Europese displaywedstrijd in Zwitserland. De overgang naar Jumbo betekende niet alleen veel meer klanten maar ook een heel andere werkwijze en een meer gestructureerde bedrijfsvoering. “We zijn veel meer als één team gaan werken”.

Kees heeft altijd veel waarde gehecht aan het contact met en aandacht geven aan klanten. “Een praatje, een stukje fruit voor de kinderen, grapjes maken met een komkommer op mijn neus, een bloemetje voor mensen die 60 jaar getrouwd waren. Ik vond het leuk om te doen en het gaf mensen binding met de winkel”. Door alle andere werkzaamheden kon hij soms minder op de winkelvloer zijn. Toch is hij een tevreden mens. “Ik ben blij dat ik al die jaren in een supermarkt heb mogen werken en blij met het vertrouwen dat de familie Van Daalhuizen mij steeds heeft gegeven”.

Afbeelding
Afbeelding