Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Bedrijf in Beeld: Uitvaartzorg Katinka Touw

Bedrijf in Beeld: Uitvaartzorg Katinka Touw

Bedrijf in Beeld: Uitvaartzorg Katinka Touw

H.I.Ambacht – Katinka Touw uit Hendrik-Ido-Ambacht volgt haar hart en kan u vanaf heden met persoonlijke aandacht bijstaan als luisterend oor en helpende hand bij het regelen van zaken waarmee u te maken krijgt (voorafgaand aan en) bij het overlijden van een dierbare.

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In een relatief kort tijdsbestek dienen er belangrijke beslissingen te worden genomen, waarbij iedereen persoonlijke wensen en verwachtingen heeft. Een uitvaartverzorgster is een stille getuige op de achtergrond en is daar waar zij gewenst is door de nabestaanden voor begeleiding, advisering en ondersteuning op zowel praktisch, financieel, als emotioneel vlak.

Stabiele houvast in periode van afscheid
Gedurende haar 15-jarige loopbaan als hoofdagent bij de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond voerde zij geregeld zogenaamde “slechtnieuwsgesprekken” met nabestaanden. “Het was altijd een zware taak om ergens aan te bellen in de functie van “de boodschapper van slecht nieuws”; aan nabestaanden het bericht overbrengen dat (vaak compleet onverwacht) hun dierbare om het leven was gekomen. Ondanks het vreselijke nieuws dat ik hen kwam brengen, waren nabestaanden me vaak enorm dankbaar. In die tijd werd ik me ervan bewust dat ik hen meer wilde bieden; ik wilde hen tijdens de hele periode bijstaan als vertrouwelijke, stabiele houvast”.

Waar het politiewerk 8 jaar geleden stopte, ging zij een andere koers varen. Via een zijspoor in de functie van commercieel medewerkster bij een grafisch bedrijf aanvaardde zij spoedig de functie van coördinator uitvaartverzorging bij een grote onderneming in Rotterdam. Tevens rondde zij tussentijds de opleiding tot uitvaartverzorgster af. Deze ervaringen, zowel op theoretisch als praktisch vlak, maakten dat zij de weg van haar hart vervolgde en daarmee is ‘Uitvaartzorg Katinka Touw’ vanaf heden beschikbaar om gezinsleden, vrienden en families bij te staan voorafgaand aan en tijdens de uitvaart van een geliefde. Katinka legt uit dat zij graag zou willen uitblinken op openheid: “Hiermee bedoel ik niet alleen de openheid en transparantie die ik naar nabestaanden toe zal hebben qua mogelijkheden, prijzen, ideeën, e.d., maar juist ook de openheid van nabestaanden naar mij toe. Ik hoop dat mensen weten en voelen dat ze open, eerlijk en direct kunnen zijn, eventuele gêne over bepaalde onderwerpen opzij schuiven en er mee komen. Het kan enorm belangrijk zijn voor de invulling van de uitvaart om ook de (mogelijk wat) moeilijkere zaken met de uitvaartverzorgster te delen. Wat u aan vertrouwelijke informatie met mij deelt blijft onder ons.”

De stabiele houvast speelt metaforisch een belangrijke rol in Katinka’s persoonlijke visie. Zij gebruikt een stevige bolder en verschillende soorten touwen om die visie te ondersteunen. Ze vertelt: “Een bolder wordt in de scheepvaart gebruikt om een schip vast te leggen aan de kade. Of het nu gaat om een kleine zeilboot of een groot vrachtschip; voor alle soorten schepen biedt de bolder een sterke houvast. De verschillende soorten en kleuren touwen waarmee de boten worden vastgelegd in de haven, geven symbolisch weer dat deze bolder voor allerlei meningen, wensen en verwachtingen een stabiel steunpunt is.”

Hoewel praten over uw eigen uitvaart moeilijk kan zijn, kan het tegelijkertijd eveneens verhelderend werken om dit van tevoren te bespreken. Mensen hebben soms wel een idee over hoe hun uitvaart er globaal uit zou moeten zien, maar vaak zijn zij niet op de hoogte van de mogelijkheden of juist van de onmogelijkheden. Zowel hele gewone wensen als hele specifieke wensen kunnen tijdens een voorbespreking met Katinka worden doorgenomen, zodat uiteindelijk niet de nabestaanden hoeven te beslissen in wat ú het liefste had gewild.

“We maken met elkaar het leven mooi door de vreugde ervan in te zien, door het te omarmen en samen waardevolle momenten te creëren”, vervolgt Katinka. “Uiteindelijk zullen deze waardevolle momenten er voor zorgen dat we het verdriet rondom het verlies van een dierbare een plek kunnen geven. Daarom wil ik voor u tijdens deze periode de helpende hand zijn; deels ontlast ik u door bepaalde praktische zaken te organiseren en deels belast ik u door u actief te betrekken in de invulling en uitvoering van de uitvaart, waarmee en waardoor u hopelijk in de toekomst de gelegenheid heeft om waardevolle momenten te herinneren en te koesteren.”

U kunt Katinka Touw geheel vrijblijvend telefonisch of per mail benaderen voor al uw vragen omtrent een uitvaart of de begeleiding hiervan. Dat kan altijd, ongeacht of en waar u uw uitvaartverzekering heeft ondergebracht; u bent te allen tijde vrij in de keuze van de uitvaartonderneming die uw voorkeur heeft.

Voor een melding van overlijden kunt u haar 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer:
06 – 15 93 76 15. Kijk voor meer informatie op www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl of mail naar info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl

Uitvaartzorg Katinka Touw
Postbus 393
3340 AJ Hendrik Ido Ambacht

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.