Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Drechtsteden op watermissie naar Italië

Drechtsteden op watermissie naar Italië

Drechtsteden op watermissie naar Italië

Drechtsteden – In het kielzog van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Italië op 20-23 juni vond een economische missie naar Rome en Milaan plaats. De missie richtte zich op kansen voor slimme en duurzame oplossingen in de sectoren water, agri & food, tuinbouw en de creatieve sector. Namens de Drechtsteden waren Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen (wethouder in Papendrecht) en Bram van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht als bestuurlijk trekker van het lobbydossier water, vertegenwoordigd.

In Italië gingen de bestuurders van de Drechtsteden in gesprek met Italiaanse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en niet-gouvernementele organisaties over samenwerking op het gebied van watermanagement, klimaatadaptatie en maritiem. Italië kampt jaarlijks met 3,5 miljard euro schade door natuurrampen. Bedrijven en overheden in de Drechtsteden hebben veel kennis van zaken op het gebied van waterveiligheid ,waterkwaliteit, bevaarbaarheid van rivieren en klimaatverandering. Thema’s met grote relevantie voor de Drechtsteden, zowel voor het bedrijfsleven dat in de regio Drechtsteden is gevestigd, als voor de profilering van onze regio als maritieme topregio. Onderwerpen zoals vervoer over water, drijvend bouwen, elektrisch vervoer en de markt voor riviercruises werden besproken. Daarnaast zorgt de missie ook voor het verder versterken van de contacten tussen de bedrijven en overheden onderling. Zo werd nauw opgetrokken met Rotterdam en Zuid-Holland die ook vertegenwoordigd waren.

Deuren openen

Anouk van Eekelen, portefeuillehouder Economische Profilering van Drechtstedenbestuur: ‘De Europese markt is belangrijk voor onze grote bedrijven en voor het midden- en kleinbedrijf. In Rome en Milaan konden we laten zien hoe bedrijfsleven en overheden in onze regio samen optrekken op belangrijke thema’s als water en waterveiligheid en daardoor deuren openen voor ons bedrijfsleven.’

Koninklijk paar

De bestuurders hebben de interesse voor de Drechtsteden en Rotterdam gewekt. Bij de gesprekken met Rome, Venetië en diverse regio‘s werd duidelijk uitgesproken dat samenwerking in Europese projecten en kennisdelen versterkt moet worden. Zowel Rome, Venetië als Milaan willen graag een bezoek brengen aan Drechtsteden en Rotterdam om de samenwerking te verdiepen, nader kennis te maken met ons bedrijfsleven en best practices uit te wisselen. Op het afsluitend waterforum was ook het Koninklijk paar aanwezig.

Koningin Máxima schoof aan bij de ronde tafeldiscussie over water en toerisme die door Anouk van Eekelen werd voorgezeten en discussieerde mee over de kansen en mogelijkheden van de heropening van de kanalen in Milaan.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.