Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Gemeente vraagt mening ondernemers Frankepad en Grotenoord

Gemeente vraagt mening ondernemers Frankepad en Grotenoord

Gemeente vraagt mening ondernemers Frankepad en Grotenoord

Ondernemers kunnen meedenken over de ontwikkeling van Frankepad en Grotenoord tot hoogwaardiger bedrijventerreinen met dito uitstraling en meer watergebonden bedrijvigheid. Een onderzoek van de Stec Groep naar de mogelijkheden moet resulteren in een conceptplan voor het gebied. Ondernemers en eigenaren van bedrijfsruimte in het gebied hebben vorige week een vragenlijst ontvangen waarmee zij ideeën kunnen aandragen.

Er is een stedenbouwkundige visie in ontwikkeling, waarin voor Frankepad en Grotenoord is bepaald dat er een omslag moet komen naar hoogwaardiger bedrijventerreinen. Ondernemers zijn daarover geïnformeerd in twee bijeenkomsten. Op 17 september jl. zijn ondernemers geïnformeerd over de stedenbouwkundige visie in het algemeen en het doortrekken van de Antoniuslaan in het bijzonder. In een aparte bijeenkomst op 19 november jl. is specifiek ingegaan op Frankepad Grotenoord.

De Stec groep maakt in opdracht van de gemeente een analyse van de huidige staat van de terreinen, de oplossingsrichtingen en de benodigde maatregelen. Ook komt er een bijbehorende kosten- en batenanalyse. Dat levert een conceptplan op, waarover ondernemers en eigenaren in het gebied kunnen meepraten. Er liggen kansen voor meer watergebonden bedrijvigheid in het gebied en in het plan zal aandacht zijn voor slimme parkeeroplossingen, het bieden van ruimte voor kleinschalige ondernemers en samenhang in bebouwing en voorterreinen. In april moet het conceptplan er liggen.

De gemeente biedt met de vragenlijst alle ondernemers en eigenaren in Frankepad en Grotenoord de mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor verbeteringen in het gebied en op eigen terrein en sterke punten aan te geven die behouden moeten blijven. Iedere tiende inzending wordt beloond met een schaal oliebollen aan het eind van het jaar.

Meer informatie op www.h-i-ambacht.nl of via projectmedewerkster Cora Nederlof: c.nederlof@h-i-ambacht.nl.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.